Købelystne danskere sender boligudbuddet endnu længere ned

Det kraftigt faldende udbud har betydet, at boligmarkedet i dag er sælgers marked.

Højeste antal lånetilbud fra realkreditten i 12 måneder

Friske tal fra Boligsiden viser, at udbuddet af huse og lejligheder falder med henholdsvis 4,1 og 6,4 procent henover november. Det er normalt, at udbuddet falder i november, men selv når vi tager højde for de normale sæsonudsving, er der tale om mærkbare fald i boligudbuddet.

Det går stærkt på boligmarkedet i år, og ser vi over det sidste år, er en femtedel af landets til-salg skilte blevet pillet ned. Det voldsomme ryk skyldes særdeles købelystne danskere, og boligudbuddet har ikke været så lavt som nu i 14 år.

Det kan dog undre, at købelysten er så stor midt i en økonomisk krise. Forklaringen skal dog findes i situationen på boligmarkedet inden krisen. Før krisens indtog var det danske boligmarked bundsolidt, hvor en årrække med be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang, re­al­løns­frem­gang og faldende renter havde skabt en solid frem­gangsco­ck­tail uden, at det havde medført nogle synderlige ubalancer. De gode tider er fortsat igennem krisen, da denne krise rammer anderledes end økonomiske kriser traditionelt gør, da krisen er udløst af en sundhedskrise. Boligmarkedets kernetropper har derfor i vid udstrækning ikke mærket coronakrisens effekter direkte, og de gode takter på boligmarkedet er derved fortsat.

Når en femtedel af alle til-salg skiltene forsvinder over et år, har det naturligvis også nogle afledte effekter. Boligpriserne er steget, og sammenligner vi med sidste år ligger priserne 4,9 procent højere for huse og 6,6 procent højere for lejligheder. Det kan virke voldsomt, men det er ikke noget der gør mig urolig. Boligmarkedet var sundt inden krisen, og det er det stadig væk. Kreditvæksten er relativt afdæmpet, og boligbyrden, altså hvor stor del af den disponible indkomst der går til bolig, ligger i et historisk perspektiv stadig i den lave ende.

Det lave udbud betyder også, at vi ser risikoen for prisfald som meget små, og faktisk ser vi nærmere det lave udbud give priserne luft under vingerne den kommende tid, da sælgerne i dag står med alle de gode kort på hånden.

Som­mer­hus­mar­ke­det buldrer videre

I november skrumpede udbuddet af sommerhuse med hele 9 procent. Det er normalt, at som­mer­hus­ud­bud­det falder i november, men dagens fald overgår det man normalt ville forvente. Over det sidste år er 4 ud af 10 sommerhuse forsvundet fra markedet, og vi skal helt tilbage til 2006 for, at der sidst var så få sommerhuse til salg.

Når sommerhusene bliver revet væk fra markedet, er det en kombination af mange elementer. 2020 havde i forvejen alle de rigtige forudsætninger for at blive et rigtig flot år, da markedet i årene forinden også havde oplevet fremgang. Den fremgang skyldes en generel realøkonomisk fremgang, faldende renter og lempeligere låne- og ud­lej­nings­reg­ler som også ville give markedet medvind i 2020. Dertil kom så coronakrisen, der forhindrede ferie i udlandet, og det gav rigtig mange med som­mer­hus­drøm­me det sidste skub til at virkeliggøre drømmen.

Den store interesse for sommerhuse har betydet, at priserne i dag ligger næsten 15 procent højere end for et år siden. Vi er nu ikke bekymret for denne kraftige udvikling, da det er helt naturligt, at priserne reagerer på det lave udbud, og sommerhuse er stadig, set med historiske briller, i den billige ende, når man tager højde for nutidens meget lave renteniveau.

Relaterede artikler