Ingen spor af Corona i antallet af tvangsauktioner

Der blev bekendtgjort 217 tvangsauktioner i august.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Boligejerne har udsigt til 25.000 kr. mere i friværdi over det næste halvandet år

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at der i august blev bekendtgjort 217 tvangs­auk­tio­ner, når der tages højde for normale sæsonudsving. Det betyder, at der siden marts har været bekendtgjort 1.104 tvangs­auk­tio­ner, hvor der i samme periode af 2019 var 1.116 tvangs­auk­tio­ner. Coronakrisen kan altså med andre ord indtil videre ikke spores i antallet af tvangs­auk­tio­ner.

Det er helt som forventet, at antallet af tvangs­auk­tio­ner foreløbig ikke er skudt i vejret som følge af Coronakrisen og endnu ligger på et lavt niveau. Der går typisk en rum tid fra, en krise rammer med stigende ledighed, til den sætter sig i omfanget af tvangs­auk­tio­ner. Vi ser dog langt fra, at omfanget af tvangs­auk­tio­ner skal markant op. Vi står med et boligmarked, som op til krisen var bundsolidt, og indtil videre er gået mildt gennem krisen, hvor vi kun forventer moderate prisfald over den kommende tid. Det vil bidrage til at lægge et låg på antallet af tvangs­auk­tio­ner, når boligen kan omsættes i fri handel. Og så er der hele Coronakrisens karakter, hvor vi forventer en dyb men kort recession, som gør, at vejen ud af ledighed for en del kan blive kortere. Da man ofte vil forsøge at spare på en lang række andre pri­va­tø­ko­no­mi­ske poster i hus­hold­nings­bud­get­tet end bo­li­g­ud­gif­ter­ne, så betyder en forhåbentlig hurtigere vej tilbage i beskæftigelse, at en tvangsauktion for visse kan undgås, som ellers stod med den risiko.

Under finanskrisen toppede antallet af tvangs­auk­tio­ner først i årene 2010-2012 med 400-500 tvangs­auk­tio­ner om måneden, mens den såkaldte re­stan­ce­pro­cent, som er manglende betaling på realkreditlån, allerede toppede ved udgangen af 2009. Det vidner om, at der som minimum går nogle måneder fra en boligejer ender i restance til en ejendom bliver begæret på tvangsauktion.

Hvor kraftig stigningen bliver i antallet af tvangs­auk­tio­ner, afhænger blandt andet af, om den igangværende krise udvikler sig til en længerevarende en af slagsen. Vi forventer, at krisen bliver dyb, men kortvarig. Vi må dog ikke glemme, at bliver tilbagegangen mere langvarig, så vil det også ramme boligmarked og antallet af tvangs­auk­tio­ner.

Relaterede artikler