I weekenden kan boligejere få skattesmæk ovenpå historisk stort konverteringsår

Så meget koster det at have glemt at tilrette rentefradraget.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Sidste uges rentefald sparker konverteringsbølgen op på 72 mia. kr.

På mandag den 9. marts får man officielt adgang til sin årsopgørelse for 2019 på skat.dk. De seneste år er der dog åbent for adgang i løbet af weekenden, men om det også bliver tilfældet i år, ved kun Skat­testy­rel­sen.

Især ét tal er vigtigt for mange af landets boligejere, når de åbner deres årsopgørelse for at tjekke resultatet. Det massive rentefald vi så i 2019, hvor renten blev halveret fra 2 til 1 pct., gav heftig kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­tet blandt landets boligejere.

Det betyder, at tusindvis af boligejere har fået markante ren­te­be­spa­rel­ser, og har man midt i euforien glemt at tilrette sin forskuds­op­gø­rel­se med de nye, lavere renter, så står man altså over for et skattesmæk, når man åbner sin årsopgørelse. Det skattesmæk kan endda blive endnu større næste år, hvis man ikke sørger for at bruge ærgrelsen til at få tilrettet forskuds­op­gø­rel­sen for 2020. Mange har nemlig omlagt lånet i løbet af 2019, og ren­te­be­spa­rel­sen får derfor først fuld effekt i 2020.

Så meget koster det at have glemt at tilrette rentefradraget

Hvis man har omlagt et lån på 1 mio. kr. med afdrag fra en rente på 2,5 til 1 pct. i sommeren 2019, så står man alt andet lige til et skattesmæk på ca. 2.300 kr., hvis man ikke tilrettede sin forskuds­op­gø­rel­se da man omlagde. Omlægningen betyder nemlig, at man sparer ca. 7.000 kr. i renter i 2019. Det betyder samtidig, at ens rentefradrag bliver ca. 7.000 kr. mindre i 2019. Da man ikke kan trække renter fuldt fra i skat, men kun med ca. 33 pct., så betyder det, at man får et skattesmæk på de føromtalte ca. 2.300 kr., når man åbner sin årsopgørelse.

Man finder sine rente- og bi­drags­ud­gif­ter i det lånedokument, som man har underskrevet. Rente- og bi­drags­ud­gif­ter til realkreditlån justeres i felt 483 på forskuds­op­gø­rel­sen. I årsopgørelsen fremgår fradrag for rente- og bi­drags­ud­gif­ter af rubrik 41.

Her er 3 øvrige vigtige ting at forholde sig til på årsopgørelsen

  1. Be­for­drings­fradrag: I gennemsnit pendler en lønmodtager ca. 44 km pr. dag ifølge tal fra Danmarks Statistik. Har man længere end 24 km til sin arbejdsplads (over 12 km hver vej), kan man få be­for­drings­fradrag. Da be­for­drings­fradra­get ikke altid er med på årsopgørelsen, skal man tjekke om det er med og samtidig tjekke om det er beregnet korrekt. Det gælder især, hvis længden til arbejdspladsen har ændret sig i 2019, eller man fx har mistet sit arbejde. Husk, at be­for­drings­dra­get gives uanset om man pendler med fx bil, cykel, tog eller bus. Man får kun be­for­drings­fradrag for de dage, man reelt pendler til og fra arbejde, hvilket betyder, at man skal fratrække fx sygedage, ferie osv.
  2. Hånd­vær­ker­fradrag (servicefradrag): Du kan få hånd­vær­ker­fradrag for udvalgte service- og hånd­værk­sy­del­ser (kun arbejdslønnen) udført i dit hjem. Serviceydelser som fx rengøring eller vin­du­es­puds­ning, kan trækkes fra op til 6.100 kr. pr. person, mens hånd­værk­sy­del­ser som fx isolering eller udskiftning af vinduer, kan trækkes fra op til 12.200 kr. pr. person.
  3. Velgørenhed: Har man doneret til en velgørende organisation i 2019, så tjek om organisationen har indberettet beløbet til Skat­testy­rel­sen. Man bør automatisk få fradraget, hvis man har givet organisationen sit cpr-nummer. Organisationen skal være godkendt af Skat­testy­rel­sen for, at man kan få fradrag. Man kan trække donationer fra op til 16.300 kr.

Relaterede artikler