Højeste antal lånetilbud fra realkreditten i 12 måneder

Konverteringsbølge og buldrende boligmarked er årsagen.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Højeste antal lånetilbud fra realkreditten i 12 måneder

Boligejere og virksomheder modtog 37.808 lånetilbud fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne i oktober. Det viser nye tal fra Finans Danmark. Det er 14.704 flere end i september svarende til 64 pct. flere lånetilbud. Samtidig er oktober den måned i 2020, hvor der indtil videre er afgivet flest lånetilbud.

Antallet af lånetilbud skyder i vejret og når sit højeste punkt i 12 måneder. Det høje antal lånetilbud skyldes, at vi i oktober hilste på en kon­ver­te­rings­bøl­ge, hvor de pågældende boligejere benyttede det lave renteniveau til at konvertere ned i rente. Hertil kommer et boligmarked, hvor handlerne buldrer derud af, og når boligkøbere skal låne til den nye bolig, så udløser det også et lånetilbud.

Den netop overståede op­si­gel­ses­frist ved udgangen af oktober bød på en ganske pæn kon­ver­te­rings­bøl­ge på 63 mia. kr. Selvom den ikke går over i historien, så var det markant større end ventet, og der var altså med andre ord flere kon­ver­te­rings­lyst­ne boligejere som valgte at udnytte det ultralave renteniveau til at få udskiftet re­al­kre­dit­lå­net til et med en ny og lavere rente. Det var særligt boligejere med et 2 pct. lån eller derover for, hvem en ned­kon­ver­te­ring havde gavn.

Ser vi fremad, så forventer vi overordnet set, at antallet af lånetilbud vil være på et lidt lavere, men fortsat pænt niveau. Renterne er stadig lave, og der er fint gang i boligmarkedet. Når vi så alligevel forventer, at der bliver lidt færre lånetilbud, skyldes det, at mange boligejere allerede har nedkonverteret ved tidligere lejligheder, og portionen af boligejere med 2 pct. lån eller derover derfor er blevet meget mindre. Vi skal dog huske, at antallet af lånetilbud i høj grad er påvirket af ren­te­ud­vik­lin­gen og kon­ver­te­rings­mu­lig­he­der­ne, som historisk også er det, som for alvor har givet udsving i antallet af lånetilbud. Så skulle der komme en ny periode med rentefald, vil det også hurtigt smitte af på lånetilbuddene. Samtidig ser vi også noget af farten gå ud af boligmarkedet.

Relaterede artikler