Historisk meget nybyggeri

Der bliver bygget med historisk hast, hvor nybyggeriet dog er koncentreret i de store byer. Det giver modvind til priserne, og vil være med til at ligge et loft på priserne.

Byggebeskæftigelsen fortsætter opturen

Der bliver bygget med historisk hast, hvor nybyggeriet dog er koncentreret i de store byer. Det giver modvind til priserne, og vil være med til at ligge et loft på priserne.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nye boliger, der bliver færdigbygget, aldrig har været højere. Boligudbuddet vokser med andre ord i et historisk højt tempo. Udviklingen er særligt drevet af de store byer, hvor massivt mange lejligheder i øjeblikket bliver færdiggjort.

Tallene for fuldført byggeri er ikke korrigeret for forsinkede indberetninger, hvorfor de forventes at blive opjusteret over de næste udgivelser, hvilket vil gøre udviklingen endnu mere markant.

Zoomer vi ind på København, kommer der i øjeblikket boliger på markedet i et omfang, som ikke er set i statistikkens levetid. Et øget udbud er med til at dæmpe pris­ud­vik­lin­gen i København, som i øjeblikket oplever mere modvind til priserne fra den front end i 2007.

Også i forhold til boligmassen er det i de store byer der bygges mest

Sammenligner man det fuldførte byggeri på tværs af landsdelene og storbyerne, og tager højde for det eksisterende antal af boliger, er det i de store byer, der bliver fuldført flest boliger.

Det skyldes, at det er her, hvor priserne er steget mest, hvorfor det har været mest rentabelt for bygherrerne at påbegynde projekter der.

Sammenligner man de forskellige landsdele, går det stærkest i København By efterfulgt af Østjylland. Der blev i 2018 færdiggjort færrest boliger i Østsjælland. Der fuldføres næsten lige mange boliger i de landsdele, hvor der ikke ligger en storby. Det vidner om, at byg­ge­ak­ti­vi­te­ten er koncentreret i og lige omkring de store byer.

Voksende boligudbud af boliger presser priserne

Det voksende udbud af boliger i de store byer giver modvind til priserne. I takt med, at boligmassen i de store byer vokser, kommer der et naturligt pres på pris­ud­vik­lin­gen. Det positivt, da det giver flere mulighed for at bosætte sig i byen.

Ser vi ud i landet, væk fra de store byer, vil der være større potentiale til prisstigninger, da disse områder ikke vil opleve modvind fra det voksende udbud i samme omfang som de store byer.

Hele analysen kan læses her

Omtalt i Berlingske 29. februar 2020

Relaterede artikler