Historisk boligsalg - 9.115 handler i oktober

Det er det højeste antal bolighandler i en oktober måned i de 10 år, som statistikken strækker sig tilbage.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Højeste antal lånetilbud fra realkreditten i 12 måneder

Helt friske tal fra Boligsiden viser, at oktober samlet set bød på 9.115 bolighandler. Det er det højeste antal bolighandler i en oktober måned i de 10 år, som statistikken strækker sig tilbage. Det er samtidig det næsthøjeste set over alle måneder. Samtlige boligtyper bidrager til rekorden for det højeste oktobersalg i statistikkens historie. Ser vi på huse, blev der solgt 5.691 huse, mens 2.152 lejligheder skiftede hænder. På som­mer­hus­mar­ke­det var der 1.272 handler.

Det er så vildt det, som sker på boligmarkedet lige nu. Oktober i år bød på det højeste handelstal for måneden i de 10 år, som statistikken har levet. Det samme var tilfældet for september, august og vi kan blive ved. Det er på mange måder rekordernes år for boligmarkedet, hvor handlerne tordner derudaf, og priserne sætter den ene rekord efter den anden. Og det forunderlige er, at det er sket alt imens, at dansk økonomi har ramt en krise med fald i BNP og højere ledighed. Man må sige, at boligmarkedet har vist sin tydelige robusthed og gået mod strømmen. Det er ikke alene godt for boligmarkedet, men også for dansk økonomi som helhed, at formuerne holder niveau under en krise.

Set for hele året har der dagens tal for oktober været 78.779 bolighandler. Det er blot 1465 færre end rekordåret i 2019. Han­del­sak­ti­vi­te­ten på boligmarkedet har derfor med al sandsynlighed slået rekord i skrivende stund her halvvejs inde november. Det tør jeg godt lægge hovedet på blokken og sige, at det har det.

Baggrunden for det imponerende år på boligmarkedet skal blandt andet findes i, at dansk økonomi var bundsolid op til krisen, og det sætter positive spor et godt stykke ind i krisen. Mange danskere, og herunder mange boligkøbere, har ikke mødt krisen på egen krop og påvirker derfor heller deres bo­li­g­ef­ter­spørgsel. Hertil har renterne artet sig som med det lave niveau er med til at stimulere boligmarkedet. Samtidig kan vi heller ikke negligere at mange familie har haft mere fælles tid til fordybelse og overvejelse under coronatiden om det næste skridt i bo­lig­si­tu­a­tio­nen.

Rekordhandler vil lægge pres på udbuddet og sende priser op

Den ekstreme han­del­sak­ti­vi­tet presser udbuddet af boliger til salg ned. Det er det, som vi har set gennem store dele af året, og med de seneste tal er der ikke meget, som tyder på, at det vender lige foreløbig. Vi forventer, at det lave udbud fortsat vil påvirke priserne i opadgående retning.

Siden coronakrisen ramte er hus- og lej­lig­heds­pri­ser­ne steget med omkring 6% og mere end 10% for sommerhuse. Vi forventer, at boligpriserne skal yderligere op over den nærmeste fremtid. Det skyldes, at udbuddet fortsat er i retræte, mens han­del­sak­ti­vi­te­ten fortsætter sit høje niveau. Også på det længere sigte er vi fortrøst­nings­ful­de på boligmarkedets vegne, om end det ikke kommer til at fortsætte med lige så stor fart, som hidtil. Vi ser både han­del­sak­ti­vi­tet og pris­ud­vik­lin­gen komme ned i tempo til næste år.

Der er ingen tvivl om, at det lave udbud spiller en nøglerolle for boligpriserne i øjeblikket. På blot et år er udbuddet af huse dykket med 21%, mens udbuddet af lejligheder er faldet med 25%. Antallet af sommerhuse med Til salg-skilt i forhaven er dykket med hele 41% siden sidste år. Vi ser, at udbuddet igen vil begynde at stige, når vi nærmer os foråret. Det er både en normal tendens, men vi ser også, at flere sælgere end normalt kommer ud af busken, mens han­del­sak­ti­vi­te­ten vil drosle ned. Stigningen i udbuddet vil fjerne en dominerende faktor for boligpriserne og dermed tage luften ud af det aktuelt høje tempo. Vi ser derfor en mere flad bo­lig­pris­ud­vik­ling for næste år. Der er dog ingen tvivl om, at meget kommer til at være betinget af udbuddet.

Relaterede artikler