For første gang i 10 år er fast rente mest udbredt hos boligejerne

Fastforrentede lån overstiger nu de variabelt forrentede lån

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Rentetilpasningsauktion: Et mulehår fra F1-renter i positivt terræn

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Nationalbanken viser, at de fastforrentede lån nu overstiger de variabelt forrentede lån hos de danske boligejere. Det er første gang i mere end 10 år. Omfanget af fastforrentede lån er alene det seneste år steget med betragtelige 101 mia. kr., mens lån med variabel rente omvendt har været i retræte og i samme periode gået tilbage med 19 mia. kr.

Boligejernes massive efterspørgsel efter fast rente betyder, at fast rente nu vipper de variabelt forrentede lån af tronen som det mest udbredte. Det er noget af en bedrift, da fast rente kommer fra baghjul med en andel på blot 33% for syv års tid siden. Jeg vil tillade mig at betegne dagens tal med større rentesikkerhed på danskernes boliglån som et lille lys i en mørk coronatid, hvor de økonomiske nøgletal ellers kommer med den ene dystre melding efter den anden.

På en ene side vinder ren­tesik­ker­he­den således frem på boligmarkedet, mens også lån med afdrag vinder frem. Med andre ord har boligejerne i en lang periode gået med livrem og seler på lånefronten. Det kan vise sig som en yderst fornuftig udvikling nu, hvor der kommer modvind fra Coronakrisen. Den større lånesikkerhed på boligmarkedet giver en generelt større robusthed på boligmarkedet, som derved er mere mod­stands­dyg­tig overfor en økonomi i bakgear med stigende ledighed, som vi aktuelt ser som følge af Cor­o­navirus­sens indtog i samfundet.

I opgørelsen er der taget udgangspunkt i lønmodtagere, pensionister mv. Medtages personligt ejede virksomheder, er historien meget den samme, men på et marginalt lavere niveau. I det tilfælde står fast rente i dag for 49,3%.

Markant rentestigning vil bremse udviklingen

Udviklingen mod fast rente og væk fra variabel rente er den seneste tid accelereret, som er sket på baggrund af sidste års betydelige rentefald, hvor renten faldt fra 2% til 0,5%. Mange boligejere har således udnyttet situationen med de lave renter til at binde renten på et lavt niveau. Den seneste måneds tid er renterne så steget kraftigt. Det har fået det 30-årige fastforrentede lån til at lyde på aktuelle 2% mod 0,5% i begyndelsen af marts. Selvsamme rentestigning kan sætte en brat stopper for den kraftige stigning i de fastforrentede lån, om end jeg fortsat forventer, at fast rente vil være favoritten.

Hertil er udlånsvæksten også den kraftigste siden 2008. I løbet af det seneste år har boligejerne øget deres realkreditlån med 5,8%. Også her forventer jeg, at Coronavirussen bliver en stopklods over den kommende periode, og stig­nings­tak­ten i boligejernes låneomfang vil falde.

Relaterede artikler