Fast rente buldrer frem i de danske boliger

Tal fra Nationalbanken viser, at de mest rentesikre lån samt lån med afdrag vinder frem.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Nationalbanken viser, at omfanget af fastforrentede lån hos de danske boligejere fortsætter den massive fremgang. Alene i september voksede mængden af fast rente hos boligejerne med 7 mia. kr. Ser vi på variabelt forrentede lån, så gik de tilbage med 1 mia. kr. i september.

Skruer vi op i tids­per­spek­ti­vet, så er omfanget af fastforrentede lån det seneste år steget med svimlende 96 mia. kr. Det svarer til en stigning på næsten 14%. Modsat ser det ud for de variabelt forrentede lån, som har været i decideret retræte og trukket sig tilbage med godt 34 mia. kr. det seneste år. Udviklingen betyder, at de fastforrentede lån i dag står for 52% af boligejernes lån. For et år siden lød andelen på mindre end 48%, og i 2013 helt nede på omkring 33%.

Rentesikkerhed er blevet voldsomt populært hos boligejerne. Det har den konsekvens, at 2020 tegner sig for året, hvor fast rente igen er blevet det mest dominerende lån. Det er mere end 10 år siden, det måtte afvige fra tronen til fordel for lån med variabel rente, men nu er tronen altså vundet tilbage, og fast rente bliver måned efter måned ved med at vinde terræn. Der er i sandhed sket en rivende udvikling på de danske villaveje med tryghed i højsædet. Det giver ikke alene en større sikkerhed for den enkelte boligejer, men resulterer i en større robusthed på boligmarkedet som helhed, der kort og godt bliver mere mod­stands­dyg­tigt overfor uro. Det skal vi glæde os over og er en af årsagerne til, at vi alene forventede et mildt slag fra starten af coronakrisen til trods for en massiv rentestigning og eksplosion i ledigheden.

Fremgangen i de fastforrentede lån bærer på flere årsager. De ekstremt lave og faldende renter har øget at­trak­ti­vi­te­ten ved at binde renten på et lavt niveau. Rentefaldet har desuden især været forbeholdt de fastforrentede lån, hvilket har snævret forskellen mellem fast og variabel rente ind. I tillæg er bi­drags­sat­ser­ne steget mest på lån med variabel rente, hvilket yderligere har gjort forskellen mellem fast og variabel rente mindre. Oveni det kommer flere myn­dig­heds­til­tag, som ligeledes har skubbet til udviklingen over mod mere fast rente hos de danske boligejere.

Relaterede artikler