Dyk i handler med huse og lejligheder - sommerhuse i vild udvikling

Med til dagens tal for handelsaktiviteten hører også, at vi i de foreløbige tal for maj ser en tiltagende aktivitet igen.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Dyk i handler med huse og lejligheder - sommerhuse i vild udvikling

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Boligsiden viser, at han­del­sak­ti­vi­te­ten på huse såvel som lejligheder led et knæk i april, hvor der blev solgt 9% færre huse og knap 16% færre lejligheder end i marts. I alt blev der solgt 3.600 huse og 1.085 lejligheder. Faldet i april kommer ovenikøbet på ryggen af forudgående fald i marts, og ser vi på de seneste to måneders udvikling tilsammen, så er der skåret henholdsvis godt 12% og 24% af han­del­sak­ti­vi­te­ten for huse og lejligheder.

I normale tider havde dagens tal været hårrejsende læsning for boligmarkedet. Men alt normalt er sat ud af drift, og de drøje hug til han­del­sak­ti­vi­te­ten på boligmarkedet skal alene tilskrives coronakrisen. Dykket i antallet af handler kommer endda i en tid, hvor for­års­op­ti­mis­men typisk plejer at sætte ekstra gang i markedet, men den optimisme bliver altså totalt overdøvet i dette forår. Og faktisk kører han­del­sak­ti­vi­te­ten efter bogen, hvor vi siden coronaens indtog har forventet, at vi ser ind i en tid med dalende han­del­sak­ti­vi­tet og faldende priser. Og det er netop det, som vi aktuelt er vidne til.

I april faldt priserne for huse og lejligheder med -0,7%, -1,2%. Ifølge vores prognoser forventer vi, at huspriserne på landsplan falder med 3%, mens vi ser lej­lig­heds­pri­ser falde med 5%. Det er ganske moderate fald i lyset af den dybe krise og intet sammenlignet med finanskrisen. Vi er til trods for de aktuelle sløje nøgletal i bund og grund fortrøst­nings­ful­de for boligmarkedet, som står godt rustet til den aktuelle modvind.

Så længe usikkerheden fra Coronakrisen har sit greb i økonomien, som foreløbig har sendt næsten 49.000 i arbejdsløshed og mere end 170.000 hjem med løn­kom­pen­sa­tion, så vil det også påvirke boligmarkedet negativt. Selvom vi alene forventer moderat tilbagegang for boligmarkedet, så er det dog naivt helt at udelukke risikoen for en større tilbagegang. Ændrer krisen karakter og bliver langvarig, taler vi også om en væsentlig mere negativ historie for boligmarkedet, end hvad vores hovedscenarie tilsiger.

Med til dagens tal for han­del­sak­ti­vi­te­ten hører også, at vi i de foreløbige tal for maj ser en tiltagende aktivitet igen. Det er på den ene side glædeligt, men på den anden side ser vi det primært som forbigående og som resultat af den sidste forudgående aktivitet inden krisen, som bliver effektueret og færdiggjort nu. Ser vi bort fra en forestående pukkel i maj, så forventer vi uændret, at coronakrisen vil holde han­del­sak­ti­vi­te­ten i kort snor over de kommende måneder.

Som­mer­hus­mar­ke­det i rivende fart

Handlen med sommerhuse går komplet mod strømmen og har ligefrem en fest med et rivende antal salg i april. Her blev der købt og solgt 1.291 sommerhuse, hvilket er en stigning på 41% i forhold til marts. Det må siges at være noget overraskende set i lyset af den aktuelle økonomiske situation med den store usikkerhed og mærkbart stigende ledighed.

Det høje sommerhussalg ser vi komme på baggrund af, at danskerne har fået en langt større appetit på at holde ferie i Danmark, hvilket har fået markant mere næring af coronakrisen. Og helt nøgternt har den appetit ramt med en perfekt timing her et par måneder før, som­mer­hus­sæ­so­nen for alvor går i gang. Alt er dog ikke fryd og gammen for som­mer­hus­mar­ke­det, da vi i april oplevede en ligefrem tilbagegang i priserne på knap 2% til trods for den store appetit. Vi ser hertil ikke det høje salgstal fortsætte.

Vi forventer, at den aktuelle som­mer­hu­seu­fori får en ende. Som­mer­hus­mar­ke­det vil unægtelig skulle affinde som med den økonomiske virkelighed, som er ændret i forbindelse med krisen, som har budt på højere ledighed og lavere priser på helårsboliger. Samtidig vil timingen af sommerhuskøbet på et tidspunkt også blive udfordret, i og med den førstkommende sommer aktuelt også bidrager til den glubende appetit efter sommerhuse. Senere på året ser vi appetitten efter sommerhuse vende tilbage men på et lavere niveau end i dag, og for året som helhed forventer vi, at som­mer­huspri­ser­ne falder med omkring 5%.

Relaterede artikler