Det nye 1 pct. lån i højeste kurs nogensinde

1%-lånet tæt på kurs 100.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Coronadyk i danskernes aktieformuer stort set indhentet i april

Totalkredits 30-årige 1 pct. lån med afdrag handler netop nu i kurs 99,6. Det er første gang i obligationens levetid, at den handler i så højt et kursniveau kun en snært fra kurs 100.

Vi kan lige nu konstatere, at 1 pct. lånet i gen­nem­snits­kurs er tættere på 100 end 99. Den højeste kurs som gennemsnit for en hel dag er foreløbig målt til 99,495, så hvis niveauet holder dagen ud, slår 1 pct. lånet ny kursrekord.

Skulle det ske, at 1 pct. lånet går over kurs 100 og dermed lukket for tilbud, så har boligejerne et yderst fornuftigt alternativ i baghånden. 0,5 pct. lånet står nemlig allerede klar i kulissen hos Totalkredit og har aktuelt en kurs omkring 95,6. Rentefaldet er godt nyt for de mange, der køber bolig i øjeblikket og for kon­ver­ter­tings­lyst­ne boligejere.

Vi har set forsommerens vanvittige aktivitet på boligmarkedet fortsætte her på den anden side af sommeren. Det betyder, at de tusindvis, der køber bolig i øjeblikket, står over for et valg af finansiering. Og det aktuelt meget lave renteniveau kommer derfor særligt gunstigt for dem.

For kon­ver­te­rings­over­ve­jen­de danskere er det aktuelt lave renteniveau heller ikke helt ringe timet, da vi efterhånden nærmer os oktober måned, som byder på en op­si­gel­ses­frist ved udgangen af måneden. Her gør de aktuelt lave renter det en spids mere attraktivt at omlægge sit realkreditlån for visse boligejere.

Med det øjeblikkelige renteniveau, hvor 1 pct. lånet med afdrag altså fås til en kurs tæt på 100, er der dog ikke lagt i kakkelovnen til, at vi får endnu en kon­ver­te­rings­bøl­ge af samme massive omfang som vi fx så for et år siden. Det skyldes kort og godt, at portionen af boligejere med realkreditlån på 2 pct. eller derover, som er dem med de bedste om­læg­nings­mu­lig­he­der, ganske enkelt er blevet meget mindre siden sidste år. Aktuelt ligger 0,5 pct. lånet i kurs 95,6, men vi har tidligere set tingene gå rigtig stærkt. Kommer 0,5 pct. lånet op i kurs vil det naturligvis skubbe til kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten, hvor vi så i højere grad vil begynde at tale om kon­ver­te­rings­bøl­ger igen.

Har man i dag et 2 pct. lån med afdrag med en restgæld på 1 mio. kr. og omlægger det til et nyt 1 pct. lån, så sparer man ca. 180 kr. om måneden efter skat. Omkostningen i form af gebyr og kurstab er ”tjent hjem igen” på ca. 3,5 år.

Ind­lås­nings­ri­si­ko­en er fortsat et vigtigt op­mærk­som­heds­punkt

Med det nylige serieskift på re­al­kre­di­tob­liga­tio­ner­ne den 1. september, er der dog et vigtigt op­mærk­som­heds­punkt, som boligejerne skal have for øje, når de skal vælge finansiering. For med nye ob­liga­tions­se­ri­er følger den såkaldte ind­lås­nings­ri­si­ko. Og i fx det nye 30-årige 0,5 pct. lån er der p.t. kun udstedt for ca. 0,1 mia. kr. En tom­mel­finger­re­gel for, hvornår en serie er uden risiko for indlåsning er, når se­ri­e­stør­rel­sen runder 5 mia. kr. Det kan lyde meget teoretisk med ind­lås­nings­ri­si­ko, men der er altså tale om et vigtigt op­mærk­som­heds­punkt, hvis se­ri­e­stør­rel­sen på en obligation er meget lille. For det betyder rent faktisk, at man som boligejer risikerer at indfri lånet til en højere kurs, end man ellers kunne have forventet, og det bliver derfor dyrere at indfri lånet.

Ind­lås­nings­ri­si­ko­en er i øvrigt også stadig et op­mærk­som­heds­punkt på det nye 1 pct. lån med afdrag, som altså handler tæt på kurs 100 i øjeblikket. Her er der p.t. udstedt for lidt over 3 mia. kr., så risikoen er trods alt noget mindre end på 0,5 pct. lånet.

Relaterede artikler