Der er rift om sommerhusene – især de billige

Salget af sommerhuse er eksploderet siden Coronakrisens indtræden.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Sikkerhed trækker i boligejerne - lån med fast rente vinder frem

Det er næppe gået nogens næse forbi, at salget af sommerhuse er eksploderet siden Coronakrisens indtræden. Det har nærmest været den omvendte verden, for med økonomisk usikkerhed og en kraftig le­dig­heds­stig­ning, så ville man normalt forvente, at som­mer­hus­mar­ke­det var døset hen, som vi så det efter finanskrisen. Coronakrisen har nærmere fungeret som en tændsats for handlen med sommerhuse. Aktiviteten er nemlig braget i vejret, og salget af sommerhuse er hele 71 procent højere for perioden marts til juli sammenlignet med samme periode sidste år, viser tal fra Boligsiden.

Vil holde mere ferie i Danmark

Det afgørende for den udvikling har været, at mange danskere måtte aflyse deres ferie under varmere himmelstrøg og holde ferien i Danmark. En rundspørge foretaget af Voxmeter i starten af juni 2020 for Arbejdernes Landsbank viser, at mere end hver tredje dansker regner med at holde mere ferie i Danmark de næste 1-2 år. Med Coronaens indtog har mange danskere fået det sidste spark og besluttet sig for at gøre som­mer­hus­drøm­men til virkelighed. I forvejen var sommerhuse populære som følge af de gode økonomiske tider og lempeligere lånevilkår.

Salget fordoblet

Selvom han­del­sak­ti­vi­te­ten altså generelt er høj på sommerhuse, så er det især de billigste sommerhuse, der er populære. Tager vi udgangspunkt i de 20 største som­mer­huskom­mu­ner (som dækker ca. 70 pct. af årets handler), så viser tallene helt klart, at det er sommerhuse som koster under 1 mio. kr. og sommerhuse til 1 - 1,2 mio. kr., der har været størst rift om i forhold til sidste år.

For sommerhuse under 1 mio. kr. er salget steget med mere end 80 pct. Og ser vi på sommerhuse til priser mellem 1 og 1,2 mio. kr., så salget steget med næsten 110 pct. – altså mere end fordoblet. Ser vi på de dyreste sommerhuse, som koster mere end 1,6 mio. kr., er salget også steget, men kun med 32 pct.

Ikke nogen gratis omgang

Med udsigt til en sommerferie under hjemlige himmelstrøg har Coronakrisen altså for mange været det sidste skub til at realisere som­mer­hus­drøm­men. Og danskerne har i stor grad valgt at afprøve den drøm på de billige sommerhuse, som i et pri­va­tø­ko­no­misk perspektiv virker yderst fornuftigt, da køb af sommerhus langtfra er nogen gratis omgang.

Et typisk sommerhus på 80 kvadratmeter koster i gennemsnit 1,35 mio. kr. Som potentiel sommerhusejer skal man regne med ca. 15.000 kr. i renteudgifter efter skat pr. lånt mio. kr. det første år, og dertil kommer de øvrige udgifter, som er forbundet med at være sommerhusejer. Det er fx forsikring, forbrug, ved­li­ge­hol­del­se og ejen­doms­skat­ter. Det vil altså fylde en pæn slat i budgettet at blive sommerhusejer, og det er nok derfor, vi ser, at danskerne især har efterspurgt de billigste sommerhuse.

Ser vi fremad, så forventer vi, at tiderne med skyhøj aktivitet på som­mer­hus­mar­ke­det næppe vil vare ved. Ikke alene er dansk økonomi på vej ned i et lavere gear, men mange af de potentielle købere har allerede fået indfriet deres sommerhusdrøm. Derudover er sommeren også gået på hæld, og det lægger også en naturlig dæmper på efterspørgslen. Det betyder, at vi forventer prisfald på sommerhuse på 5 procent over den kommende tid og en markant lavere han­del­sak­ti­vi­tet.

Klummen er også bragt på Boligsiden.dk den 7. september 2020.

Relaterede artikler