Der er plads til at forhandle om prisen på boligen

Det gennemsnitlige afslag for et typisk enfamiliehus var 6 procent i 4 kvartal.

2019 bød på det laveste antal tvangsauktioner i 12 år

Finans Danmark udgav i går deres bo­lig­mar­keds­sta­ti­stik, og statistikken viser, at det gennemsnitlige afslag for et typisk enfamiliehus var 6 procent i fjerde kvartal af 2019. Det betyder, at der gennemsnitligt bliver givet et afslag på 120.000 kr. for et enfamiliehus på 140 kvm.

Generelt har afslagene været faldende siden 2012, og vi skal helt tilbage til starten af 2007 for at finde afslag, der er lige så lave som i dag. Det kan undre, at afslagene ikke falder mere med den massive han­del­sak­ti­vi­tet, vi så igennem 2019. Det skyldes, at udbuddet af boliger stadig er højt. Ved starten af marts var der 31.500 huse til salg landet over, og det betyder, at køberne stadig har rum til at presse prisen.

Set med de historiske briller er et gennemsnitligt afslag på 6 procent i den lave ende. Tilbage i 2009 var det gennemsnitlige afslag oppe på knap 16 procent, hvilket vidnede om, at det var meget svært at sælge noget. Omvendt var afslagene helt nede på 1,5 procent i 2005, hvor han­del­sak­ti­vi­te­ten var endnu højere end i dag, og boligmarkedet i det hele taget var overophedet.

Muligheder for boligkøberne, dog på en kedelig baggrund

Har man fundet sin fremtidige bolig, kan uroen omkring Coronavirussen i visse tilfælde formentlig give mulighed for at få et ekstra nøk på afslaget. Det vil dog være i langt fra alle tilfælde, men pilen på afslaget peger alt andet lige en anelse op som følge af den usikkerhed, der er fulgt med.

Priserne på de huse, der er til salg, er sat efter et andet økonomisk billede end det, vi i dag kigger ind i, som er forværret i forbindelse med Coronavirussen.

Vores hovedscenarie er, at boligmarkedet vil være påvirket alene i en kortere periode og præget af mindre interesse fra boligkøbere og en generelt lavere aktivitet. Det vil så vende retur, når vi kommer på den anden side. Et alternativt risikoscenarie er dog, at Coronavirussen sætter et større og længerevarende præg på dansk økonomi, med blandt andet stigende ledighed til følge, og så taler vi også om et mere negativt scenarie for boligmarkedet.

Coronavirussen hærger i øjeblikket økonomierne og vil også påvirke dansk økonomi negativt i en periode. Det endnu for tidligt at sige noget om omfanget og længden af effekten, men en effekt vil unægteligt komme.

Stor forskel på hvor meget man presse prisen

I Nordjylland forhandles de største afslag, hvor en boligkøber i gennemsnit forhandler sig frem til et afslag på 8,2 procent. Det svarer til, at der bliver givet et afslag på 108.000 kr.

I Østsjælland forhandles de mindste afslag, og en boligkøber får i gennemsnit 4,5 procent i afslag, svarerende til 130.000 kr.

Der også plads til forhandlinger på lej­lig­heds­mar­ke­det

I fjerde kvartal 2019 var det gennemsnitlige afslag på en lejlighed på 4,7 procent. For en lejlighed på 100 kvadratmeter får man derved et afslag på knap til 133.000 kr.

I København er det gennemsnitlige afslag på 4,3 procent. I København bliver der altså givet 173.000 i afslag for en 100 kvadratmeter lejlighed. I Aalborg er det gennemsnitlige afslag 6,5 procent, svarende til 126.000 kr.

Afslagene på lejligheder bevæger sig tættere på huse, og det skyldes generelt, at i takt med at priserne har nået et niveau, hvor færre kan og vil være med, går køberne også mere ind i forhandlingen. Dertil er han­del­sak­ti­vi­te­ten på lejligheder ikke så høj som tidligere, hvilket har givet købere flere kort på hånden.

Enfamiliehuse

Område

Afslag i procent

4. kvartal 2019

Boligpris (hus på 140 kvm)

4. kvartal 2019

Afslag i kr. 4. kvartal 2019

Hele landet

6,0

1.983.000

120.000

Landsdel Byen København

5,3

5.080.000

267.000

Landsdel Københavns omegn

5,6

4.153.000

231.000

Landsdel Nordsjælland

4,5

3.161.000

141.000

Landsdel Østsjælland

4,5

2.913.000

130.000

Landsdel Vest- og Sydsjælland

7,1

1.316.000

93.000

Landsdel Fyn

7,2

1.556.000

112.000

Landsdel Sydjylland

6,6

1.378.000

91.000

Landsdel Vestjylland

7,8

1.228.000

95.000

Landsdel Østjylland

5,4

2.040.000

111.000

Landsdel Nordjylland

8,2

1.315.000

108.000

Anmærkning:

Der er taget to kvartalers sæsonjusteret glidende gennemsnit. Boligpris og afslag i kr. er afrundet til nærmeste 1000

Kilde:

Arbejdernes Landsbank på baggrund af Finans Danmark

 

Lejligheder

Område

Afslag i procent

4. kvartal 2019

Boligpris (Lejlighed på 100 kvm)

4. kvartal 2019

Afslag i kr. 4. kvartal 2019

Hele landet

4,7

2.822.000

133.000

København

4,3

4.036.000

173.000

Frederiksberg

4,7

4.479.000

209.000

Århus

4,2

2.177.000

91.000

Odense

4,3

3.171.000

136.000

Aalborg

6,5

1.943.000

126.000

Anmærkning:

Der er taget to kvartalers sæsonjusteret glidende gennemsnit. Boligpris og afslag i kr. er afrundet til nærmeste 1000

Kilde:

Arbejdernes Landsbank på baggrund af Finans Danmark

 

Relaterede artikler