Danskerne konverterede for 9 mia. kr. i sidste uge – lille konverteringsbølge under opsejling

Der vil være tale om en lille bølge på 40-50 mia. kr.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Danskerne konverterede for 9 mia. kr. i sidste uge – lille konverteringsbølge under opsejling

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne viser, at indfrielserne ved udgangen af sidste uge foreløbigt er oppe på næsten 35 mia. kr. Det er en stigning på 9 mia. kr. fra ugen før. Med 1 pct. lånet over kurs 99 og 4 dage til op­si­gel­ses­frist er der potentiale for, at indfrielserne runder 40 mia. kr.

Tallene fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne betyder, at der anes en lille kon­ver­te­rings­bøl­ge, når vi kommer om på den anden side af fredagens op­si­gel­ses­frist. Det vil dog alene være en mindre bølge, som i størrelse er langt fra sidste års kraftige kon­ver­te­rings­bøl­ger. Vi forventer højst, at vi kommer op i nærheden af en kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­tet på 40-50 mia. kr. Hvis der virkelig skal tryk på bølgen, så skal renten længere ned, end vi ser i øjeblikket med 1 pct. lånet på den gode side af 99. Det er boligejere med et 2 pct. lån eller derover, som med det nuværende renteniveau har de bedste om­læg­nings­mu­lig­he­der.

Hvis kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten for alvor skal op i gear, så skal renten længere ned. 0,5 pct. lånet har p.t. en kurs omkring 96, og hopper det blot et par kurspoint op, så vil det skubbe til kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten, hvor vi så i højere grad vil kunne tale om, at større kon­ver­te­rings­bøl­ger igen skyller over landet. Vi har tidligere set, hvordan ren­te­ud­vik­lin­gen på kort tid kan ændre sig markant, så vi kan ikke udelukke, at 0,5 pct. lånet for alvor kommer retur.

Har man i dag et 2 pct. lån med afdrag med en restgæld på 1 mio. kr. og omlægger det til et nyt 1 pct. lån, så sparer man ca. 180 kr. om måneden efter skat. Omkostningen i form af gebyr og kurstab er ”tjent hjem igen” på ca. 3,5 år.

Relaterede artikler