Danskerne dæmpede låneinteressen i april

Der blev givet 16.770 lånetilbud i april fra realkreditten.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Nye realkreditlån klar til boligejerne

Dugfriske tal fra Finans Danmark viser, at der i april blev givet 16.770 lånetilbud fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne til boligejere og virksomheder. Det er 17.169 færre end i marts måned og altså mere end halvering.

I lyset af Coronatiden giver det god mening, at lånelysten blandt danskerne er dæmpet i april. Antallet af lånetilbud er nemlig fuldstændig et spejl af, at øget låneappetit er begrænset hos danskerne som følge af den usikkerhed Coronavirus har bragt med sig på den økonomiske front. Samtidig har renten været stort set flad i april. Det gav således alene anledning til en mindre kon­ver­te­rings­bøl­ge, og netop kon­ver­te­rings­bøl­ger har det største potentiale til ekstreme mængder af lånetilbud, men er altså udeblevet til op­si­gel­ses­fri­sten i april. Hertil kommer et boligmarked, der er gået ned i gear, som også smitter af på antallet af lånetilbud.

Ser vi fremad, forventer vi, at antallet af lånetilbud i den kommende tid, vil fortsætte det mere afdæmpede niveau, hvor der med det nuværende renteniveau ikke er lagt i kakkelovnen til voldsom kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­tet, som vi så det igennem det meste af 2019. Samtidig ser vi også et boligmarked med lavere han­del­sak­ti­vi­tet forude.

Noget der dog for alvor kan sparke gang i antallet af lånetilbud, er nye udsving i renten, som kan genåbne for kon­ver­te­rings­mu­lig­he­der. Her skal renten dog dykke til 0,5 pct. på det 30-årige fastforrentede lån mod aktuelle 1 pct. I marts oplevede vi blandt andet, at renten steg fra 0,5 pct. til 2 pct., som gav anledning til større aktivitet i både opadgående og nedadgående retning. Selvom der stadig er en pæn portion boligejere med 2 pct. lån eller derover, så har størstedelen konverteret ned i rente allerede, og det lægger naturligt en dæmper på kon­ver­te­rings­om­fan­get.

Relaterede artikler