Coronakrisen vil betyde flere tvangsauktioner, men ikke lige med det samme

Der har i årets første fire måneder været 629 tvangsauktioner.

Fast rente snart det mest udbredte hos boligejerne

Friske tal fra Danmarks Statistik viser at der i april var 92 tvangs­auk­tio­ner, når man tager højde for normale sæsonudsving. Det betyder, at der i årets første fire måneder har været 629 tvangs­auk­tio­ner. Tallet er dog kunstigt lavt da domstolene har været nødsaget til at lukke ned, og derfor ikke har kunne behandle tvangs­auk­tio­ner.

Niveauet af tvangs­auk­tio­ner har dog lægget meget lavt det sidste år, og det helt naturligt da dansk økonomi op til coronaens indtog var bund solid med be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang, stigende reallønninger og lave renter. Den cocktail medvirkede til at meget få måtte sende huset på tvangsauktion.

Coronakrisen har ramt dansk økonomi, og indtil videre har over 50.000 danskere meldt sig ledige. Ledigheden er braget op på meget kort tid, og når folk mister deres arbejde, har de naturligvis også sværere ved, at få deres økonomi til at hænge sammen. Flertallet af danskernes økonomier er heldigvis sunde, og de fleste har derfor også en opsparing, som de kan tære på i en periode. En nylig analyse fra Finans Danmark viser, at 2/3 af de danske familier ikke kommer i be­ta­lings­pro­ble­mer, selv i tilfælde af langvarig ledighed.

Det er desværre ikke alle der har en lige robust økonomi, og med det slag vi har fået til dansk økonomi, vil der også komme flere tvangs­auk­tio­ner. Det vil dog tage tid. Næste termin skal først betales 30. juni, ligesom banker og re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter står klar med hjælpende hænder i form af fx henstand på betaling af terminen i lyset af den øjeblikkelige krise. Det kan i første omgang afbøde, at en ejendom kommer på tvangsauktion, da man er enig om at udskyde betalingen. Dernæst går der også en rum tid fra en boligejer kommer i såkaldt restance (opstår hvis man ikke kan betale terminen, og der ikke ydes henstand) til en ejendom bliver begæret på tvangsauktion. Det vil alt sammen betyde, at der går en rum tid, før vi kan se den aktuelle krise i antallet af tvangs­auk­tio­ner.

Hvor kraftig stigningen bliver i antallet af tvangs­auk­tio­ner, afhænger helt og holdent af, om den igangværende krise udvikler sig til en længerevarende en af slagsen. Jeg tror at krisen bliver kortvarig, da dansk økonomi ikke havde opbygget nogle synderlige ubalancer op til coronaens indtog, og det vil medføre at økonomien kommer hurtigere tilbage igen. Derfor forventer jeg heller ikke en eksplosion i antallet af tvangs­auk­tio­ner. Efter Finanskrisen toppede antallet af tvangs­auk­tio­ner i årene 2010-2012 med 400-500 tvangs­auk­tio­ner om måneden. Der kommer vi ikke hen denne gang, men det vidner om hvad risikoen er, såfremt krisen bliver langvarigt.

Relaterede artikler