Coronakrisen sætter fut i sommerhussalget

Sommerhusmarkedet har i den grad overrasket under Coronakrisen. Som den mest konjunkturfølsomme del af boligmarkedet havde vi forventet en tilbagegang i handelsaktiviteten. Udsigten til ferie i Danmark har dog sat skub i efterspørgslen. Helt nøgternt har den større appetit på ferie i Danmark som følge af Coronavirussen været perfekt timet for sommerhussalget. Resultatet har været, at handelsaktiviteten samlet set ligger 56 procent højere for perioden marts til maj sammenlignet med samme tid sidste år, viser tal fra Boligsiden.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Færre billige sommerhuse – her er overblikket

Med Coronaens indtog har mange danskere fået det sidste spark og besluttet sig for at gøre som­mer­hus­drøm­men til virkelighed.  En rundspørge foretaget af Voxmeter, på vegne af Arbejdernes Landsbank, viser, at mere end hver tredje dansker regner med at holde mere ferie i Danmark de næste år. Dertil var sommerhuse i forvejen populære som følge af gode økonomiske tider og lempeligere lånevilkår.

Mange har derfor valgt at realisere drømmen igennem et billigere sommerhus, hvilket ikke bare er nemmere at få til at hænge sammen økonomisk, men for nogen også udgør en lavere økonomisk risiko. 

Selvom aktiviteten stiger de fleste steder i landet, så er det ikke alle steder, at aktiviteten stiger lige meget. Tager vi udgangspunkt i de 20 største som­mer­huskom­mu­ner, der samlet dækker 70 procent af han­del­sak­ti­vi­te­ten i år, er det klart de billige sommerhuse, der er rift om. For de billigste sommerhuse, som koster mindre end 1 mio. er salget med mere end 80 procent. De dyreste sommerhuse, der koster mere end 1,6 mio., er salget ”kun” steget med 36 procent. Det betyder, at de billigste sommerhuse nu udgør en større andel af det samlede sommerhussalg, sammenlignet med sidste år.

Et typisk sommerhus på 80 kvadratmeter koster 1,3 mio. kr. Som potentiel sommerhusejer skal man regne med knap 15.000 kr. i renteudgifter efter skat per lånt mio. det første år, og dertil kommer alle de andre udgifter, der er forbundet med at være sommerhusejer. Det er mange penge, og derfor ser vi også, at de sommerhuse danskerne har efterspurgt flest af, er de billigste.

Relaterede artikler