Coronakrisen for sælgerne til at holde på boligerne

Normalt vil vi i forårsmånederne se kraftige stigninger i udbuddet af boligerne, men det har vi ikke gjort i år.

2019 bød på det laveste antal tvangsauktioner i 12 år

Morgenfriske tal fra boligsiden viser, at udbuddet af huse og sommerhuse ligger henholdsvis 0,3 og 3,1 procent lavere end i sidste måned, mens udbuddet af lejligheder ligger 2,5 procent højere.

Normalt vil vi i for­års­må­ne­der­ne se kraftige stigninger i udbuddet af boligerne, men det har vi ikke gjort i år. Tager vi højde for de normale sæsonudsving, er der tale om et decideret faldende udbud på alle dele af boligmarkedet. Dagens tal vidner derved om, at sælgerne holder på boligerne. Det udskudte boligsalg har medvirket til, at udbuddet af henholdsvis huse, lejligheder og sommerhuse ligger henholdsvis 9 procent, 15 procent og 26 procent lavere end samme tid sidste år.

Man skal ikke lede længe efter årsagen til at boligsælgerne holder igen. Coronavirussen indtog i Danmark har skabt økonomisk usikkerhed, som helt naturligt smitter af på boligmarkedet. I en tid hvor ledigheden stiger, og den økonomiske aktivitet falder, vil det også ramme boligpriserne. Vi tror, at vi ved årets udgang vil se hus- og lej­lig­heds­pri­ser henholdsvis 3 og 5 procent lavere end ved indgangen af året, mens som­mer­hus­mar­ke­det, som det mest konjunk­tur­føl­som­me, vil blive endnu hårdere ramt.

Selvom Coronakrisen og den medfølgende usikkerhed er den primære drivkraft bag udviklingen, hører også med til historien, at vi op til marts så et meget stærkt boligmarked med fuld fart på han­del­sak­ti­vi­te­ten. Det er naturligvis også en faktor, der forklarer en del af det store udbudsfald sammenlignet med sidste år.

Ser vi på regionalt niveau, er der ingen områder i Danmark, der går fri, når vi tager højde for, at udbuddet normalt vil stige betragteligt i april. Således er både markedet for enfamiliehuse og sommerhuse dybt berørte af situationen.

Helt naturligt er der ikke mange, der har lyst til at sætte deres bolig til salg, hvis der er udsigt til en dårligere pris. Derfor ser vi også nu, at de sælgere, der kan udskyde deres boligsalg, vælger at gøre det. Det betyder også, at når vi ser fremad, og der er kommet mere ro på de økonomiske udsigter, forventer vi, at boligudbuddet igen vil stige.

Relaterede artikler