Boligpriserne slår rekord - for sjette gang i år

Boligpriserne er steget uafbrudt siden april og faktisk med ganske meget.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Færre tvangsauktioner i juni

Friske tal fra Boligsiden viser, at hus- og lej­lig­heds­pri­ser­ne igen steg i november. På landsplan steg prisen på huse i november med 0,7%, mens der for lejligheder er tale om en prisstigning på 0,8%. Det betyder, at huspriserne i dag er 5,5% højere end for et år siden, mens lej­lig­heds­pri­ser­ne er steget med 7,4% på et år.

For begge boligtyper er tale om ny prisrekorder, hvilket vi har været vidne måned efter måned i en rum tid. For huspriserne er det 6. gang i år, vi kan konstatere ny rekord, mens det for lejlighederne er 8. gang, at priserne slå rekord i 2020.

Boligpriserne er steget uafbrudt siden april og faktisk med ganske meget. Et gennemsnitligt hus er blevet næsten 140.000 kr. dyrere i perioden og en lejlighed 200.000 kr. Det er ganske voldsomt på så kort tid. Foreløbig har det ikke bragt boligpriserne ud af trit med virkeligheden, men det er omvendt ikke prisstigninger, som er holdbare, hvis de fortsætter i samme takt. Med til historien hører, at prisernes seneste optur især er drevet af et meget lavt udbud, hvor køberne flokkes om et stadig færre antal boliger. Derfor ser vi også en opbremsning i pris­stig­nin­ger­ne, når vi nærmer os foråret og et forventet øget boligudbud.

De seneste tal fra Finans Danmark viser, at udbuddet af huse dalede med yderligere 4% i november, hvilket bringer den årlige ændring i udbuddet af huse på et dyk på knap 23%. For lejligheder faldt udbuddet med 7% i november og er siden sidste år 26% lavere.

Ser vi ind i 2021, så forventer vi, at pris­stig­nin­ger­ne falder mærkbart mere til ro, end det vi er vidne til lige nu. For huse ser vi i gennemsnit, at priserne stiger med 1%-2% til næste år, mens vi ser lej­lig­heds­pri­ser­ne gå gennem året som helhed med en nogenlunde flad prisudvikling.

Huspris­stig­nin­ger er især forbeholdt de største byer

De seneste syv måneders prisstigning på huse, som løber sig op i næsten 7%, er især forbeholdt de største byer. Tager vi udgangspunkt i Danmarks Statistiks kom­mu­ne­grup­pe­ring, så er priserne steget i samtlige hovedstads- og storbykommuner. Priserne er steget i omkring 80% af provins- og opland­skom­mu­ner­ne, mens det i landkommunerne er godt 60%.

Samme billede reflekteres også i de gennemsnitlige prisstigninger, hvor hovedstads- og stor­by­kom­mu­ner­ne i snit er gået frem med omkring 8% siden april. I provins- og opland­skom­mu­ner taler vi om prisstigninger på ca. 6%, mens landkommunerne blot kravler sig lige på den gode side af 2%. Overordnet set er der dog tale om, at langt de fleste kommuner har oplevet fremgang i både priser og han­del­sak­ti­vi­tet. Når der så alligevel er så stor forskel på pris­stig­nin­ger­ne, så skyldes det, at udbuddet er markant lavere i bykommunerne, hvilket er med til at presse priserne i vejret, eftersom der er flere købere om færre boliger.

Som­mer­huspri­ser­ne puster ud

Tager vi et blik på som­mer­hus­mar­ke­det, så faldt priserne med 1% i november. Tager vi højde for sæson, er der imidlertid tale om en stort set uændret pris. Ikke desto mindre, så puster som­mer­huspri­ser­ne aktuelt ud efter et hæsblæsende år. Sammenligner vi med sidste år, er priserne i dag næsten 13% højere, efter mange danskere i en coronatid har kastet kærligheden på et sommerhus, hvor han­del­sak­ti­vi­te­ten er braget i vejret.

Vi forventer, at som­mer­hus­mar­ke­det ser ind i en mere rolig periode, hvor han­del­sak­ti­vi­te­ten vil falde, og priserne være nogenlunde uændrede gennem næste år som helhed.

Relaterede artikler