Boligpriserne sætter farten op - højeste prisstigning i to år og nye prisrekord

Boligpriserne stiger over hele landet, men de størst stigninger ser vi i og omkring de største byer

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Boligpriserne levner ingen opmærksomhed til coronakrisen

Huspriserne steg i 3. kvartal med 2,7% i forhold til kvartalet før. Det betyder, at huspriserne ligger 4% højere sammenlignet med sidste år. Det er den højeste årlige prisstigning for huse siden 2018. Stigningen i lej­lig­heds­pri­ser­ne har yderligere taget et nøk op, som steg i 3. kvartal med 2,8% i forhold til 2. kvartal. Det betyder, at lej­lig­heds­pri­ser­ne siden sidste år er steget med 5,9%, hvilket ligeledes er det højeste siden 2018. Det viser netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Bo­lig­mar­keds­sta­ti­stik­ken, som Finans Danmark offentliggør en gang i kvartalet.

Der er kommet mere fart over feltet på boligmarkedet her i 2020. Boligpriserne sætter ikke alene rekord, men de gør det også ved at skrue en anelse op for tempoet. En rivende han­del­sak­ti­vi­tet kombineret med et lavt udbud danner den perfekte cocktail for højere boligpriser. Vi må erkende, at det nogle steder i landet går lige lovlig hurtigt i øjeblikket, men vi er langt fra den hastighed, som vi så i midten af 00’erne. Dengang steg boligpriserne med mere end 20% om året i en længere periode, hvor indkomsterne slet ikke kunne følge trop. Den nuværende hastighed i nogle områder af landet skal dog ikke fortsætte i lang tid, før de bekymrende miner begynder at melde sig.

Boligpriserne stiger over hele landet, men de størst stigninger ser vi i og omkring de største byer. For huse er det særligt i og omkring hovedstaden, som træder frem med stigninger omkring 7% siden til sidste år. De større pris­stig­nin­ger­ne i storbyerne skal især findes i et lavere udbud i byerne, som i højere grad er sælgers marked og understøttende for højere priser. På lej­lig­heds­mar­ke­det stiger priserne ligeledes mest i omkring landets største byer med omkring 7%-8%% i og omkring ho­ved­stads­om­rå­det og Aarhus samt mere end 10% på Fyn sammenlignet med for et år siden.

I dag er også offentliggjort antallet af handler. I 3. kvartal blev der i alt solgt 12.421 huse, hvilket er det højeste, der nogensinde er registreret i et enkelt kvartal i statistikkens historie, som går tilbage til 2004. I samme periode blev der solgt 4.512 lejligheder, hvilket kun er set højere en enkelt gang før tilbage i 2005. Men det var kun med en mulehår, og lej­lig­heds­mar­ke­det var blot 25 handler fra at gøre husmarkedet efter og sætte handelsrekord i 3. kvartal.

Boligudbuddet rasler samtidig ned, og det er i høj grad med til at give boligpriserne luft under vingerne i øjeblikket. Tidligere på måneden of­fent­lig­gjor­de Finans Danmark tal for udbuddet, som viste, at udbuddet af huse faldt med knap 4% alene i november, så der i dag står 26.141 huse til salg. Det er det laveste antal huse med et til salg-skilt i forhaven siden 2006. Udbuddet af lejligheder dykkede med næsten 7% i november til 5.491, og der har ikke tidligere været så få lejligheder til salg i statistikkens historie.

Vi forventer, at boligpriserne fortsætter med at stige i 2021, men dels kommer stig­nings­tak­ten til at drosle ned, og dels bliver forløbet ikke jævnt over året. Med det aktuelt laveste udbud i 14 år er der fortsat grobund for, at boligpriserne kan pege op, men omvendt ser vi han­del­sak­ti­vi­te­ten falde ovenpå et hæsblæsende 2020. Det vil tage farten af boligpriserne, og vi forventer, at huspriserne vil stige med 1%-2% gennem 2021. Lej­lig­heds­pri­ser­ne ser vi ligge mere fladt gennem næste år, hvor priserne også er steget betragteligt mere i år, end tilfældet er for huse.

Relaterede artikler