Boligpriserne i ny rekord - midt i en historisk krise

Fremgang for boligpriserne i april – men stadig lavere end førkriseniveau

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Boligsiden viser, at boligpriserne steg igen i august. Og faktisk ganske betragteligt. Høj­desprin­ge­ren var sommerhuse med en prisstigning på 3,5%, mens huse og lejligheder steg med henholdsvis 1,3% og 1,1%. Med den seneste prisstigning er der tale om nye prisrekorder på alt lige fra huse og lejligheder til sommerhuse. Priserne er på alle boligtyper i gennemsnit nu steget fire måneder i træk.

Vi kan med dagens tal konstatere tre vaskeægte rekorder på boligmarkedet. Det er vildt, så stærkt boligmarkedet bare er vadet gennem den første lange del af coronakrisen, hvor priserne foreløbig har virket fløjtende ligeglade med, at et historisk slag til dansk økonomi har fundet sted og sendt titusindvis af danskere ud i ledighed. Bag prisrekorden på boligmarkedet ligger et sundt og balanceret fundament fra før krisen ramte, samt et dalende boligudbud, som slet ikke kan følge med. Det betyder, at den ganske appetitrige skare af boligkøbere flokkes om et stadig lavere antal boliger, hvilket er med til at hive priserne op i nye rekorder.

I begyndelsen af coronakrisen faldt priserne, men er sidenhen kommet enormt stærkt igen. Sammenlignet med februar, inden coronakrisen for alvor gjorde sit indtog, så ligger huspriserne i gennemsnit 2% højere i dag, når vi tager højde for normale sæsonudsving, hvor priserne typisk stiger i den første halvdel af året. For lejligheder er priserne i dag 3% højere, mens sommerhuse ligger 2,5% højere end før krisen.

Når vi har set så robust et boligmarked, så hænger det sammen med, at den danske økonomi og boligmarkedet var i en ekstremt stærk forfatning inden krisen. Vi forudså allerede i starten af krisen, at boligmarkedet ville gå relativt nådigt gennem. Dog havde vi ikke set nye prisrekorder allerede her på den anden side af sommerferien. Det er imponerende.

Vi ser samtidig det lave og stadig faldende boligudbud bære en nøgle rolle i, at priserne er steget så meget på det seneste. Vi er i øjeblikket vidne til det hurtigst skrumpende boligudbud, vi nogensinde har målt. Når mange eksisterende boligkøbere flokkes om stadig færre boliger, så vil det naturligt understøtte priserne i opadgående retning. Ifølge tal fra Finans Danmark faldt boligudbuddet med 455 boliger i august, så der står nu 41.618 boliger til salg. Det er næsten 12.500 færre boliger end for et år siden, hvilket svarer til et fald på intet mindre end 23%.

Vi har siden krisens begyndelse forventet, at boligpriserne alene i et mindre omfang ville blive påvirkede af coronakrisen, men også at boligmarkedet omvendt heller ikke ville verfe krisen af sine skuldre som en eller anden ligegyldighed. Den holdning er uændret, hvor vi ser svag pil ned på priserne i nærmeste fremtid. Udover et historisk slag til økonomien, som stadig ikke er færdig med at massere sig bredere ud i økonomien, så ser vi en god portion sandsynlighed for, at boligudbuddet igen kan pege op for en stund. Det vil i sig selv lægge låg på pris­stig­nin­ger­ne og kan i sidste ende resultere i svage prisfald. Samlet set er vi dog yderst fortrøst­nings­ful­de på boligmarkedets vegne, som står stærkt og robust i kampen mod krisen.

Relaterede artikler