Boligmarkedet starter 2020 i hopla

I januar kostede et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter lige over 2 mio. kr.

2019 bød på det laveste antal tvangsauktioner i 12 år

Boligsiden har netop offentliggjort deres seneste tal for pris­ud­vik­lin­gen på boligmarkedet i januar. Der findes mange statistikker som belyser udviklingen på boligmarkedet, men Boligsidens tal er særligt interessante, da de tal kommer hurtigst.

I januar kostede et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter lige over 2 mio. kr. Det er hele 4,2 procent mere end for et år siden. Næsten alle dele af landet har fået del i fremgangen på boligmarkedet, hvorfor priserne er steget i alle landsdele med undtagelse af Vestjylland, hvor priserne i dag et 0,5 procent lavere, end sidste år. Zoomer vi endnu længere ind er priserne i dag højere i 60 af landets kommuner, hvilket vidner om, at fremgangen er bredt funderet.

Priserne på boliger er i øjeblikket stigende af flere årsager. Kraftige rentefald igennem 2019 har givet billig finansiering samtidigt med, at det går godt i dansk økonomi. Beskæftigelsen har været stigende igennem året, og reallønnen stiger ganske pænt. Det har samlet set skabt gode ram­me­be­tin­gel­ser for prisfremgangen, som vi forventer fortsætter i år, dog i et lidt lavere tempo med prisstigninger på 3 procent på landsplan.

Lej­lig­heds­pri­ser­ne stiger, dog mest uden for de store byer

En typisk lejlighed på 100 kvadratmeter kostede i januar i omegnen af 2,8 mio. kr., hvilket er 3,8 procent mere end for et år siden. Zoomer vi ind på København koster en 100 kvadratmeter lejlighed ca. 4,2 mio. kr., hvilket er 2,6 procent højere end sidste år. At priserne stiger lidt langsommere i de største byer, er der mange gode grunde til.

Tager vi lidt væk fra de store byer er der mere gang i lej­lig­heds­mar­ke­det. I Københavns Omegn er priserne på lejligheder i dag 4 procent højere end samme tid sidste år. En gennemsnitlig lejlighed i landsdelen koster i dag 3,1 mio. kr.

De store byer har i den grad oplevet modvind fra strammere lånekrav, massivt nybyggeri og priserne har været oppe i et niveau hvor færre vil være med. Samlet set er modvinden dog blevet modvirket at rentefald og gode økonomiske forhold herhjemme, der samlet set har betydet en prisfremgang, men dog mindre end den vi har set på markedet for enfamiliehuse. Vi forventer, at modvinden tiltager en smule i 2020, hvorfor vi samlet set forventer, at priserne vil være uændrede om et år.

Prisfest på som­mer­hus­mar­ke­det

Der i den grad kommet luft under vingerne på som­mer­hus­mar­ke­det, hvor priserne i januar ligger 10,2 procent højere end samme tid sidste år. Et sommerhus på 100 kvadratmeter koster altså i dag lidt under 1,7 mio. kr.

Også her skal forklaringen blandt andet findes i rentefaldet og de gode takter i dansk økonomi. Dertil er der over de sidste år fra politisk hold kommet flere tiltag, der har øget danskernes appetit på sommerhuse, herunder lempeligere lånevilkår. Efterspørgslen efter sommerhuse har været så stor, at udbuddet er faldet til det laveste niveau i 10 år, og det har i den grad været med til at give priserne et løft.

Vi forventer fortsat, at danskernes appetit på sommerhuse vil være tilstede, men prisstigninger vil være mere afdæmpede på omkring 4 procent.

Relaterede artikler