Boligkøberne har færre og dyrere boliger at vælge imellem

Ser vi på husmarkedet, så er udbudsprisen i dag højere i 9 ud af 11 landsdele sammenlignet med for et år siden.

Nyt RenteMax 10 tilgængeligt hos Totalkredit

Finans Danmark har netop offentliggjort deres bo­li­g­ud­bud­s­sta­ti­stik, og tallene viser at der er færre huse til salg, at de ligger kortere tid på markedet og sælges dyrere. Dagens tal er opgjort ved indgangen af januar og giver derved et højaktuelt billede af situationen på boligmarked ved indgangen af året.

Der er tryk på efterspørgslen efter huse i øjeblikket. Den efterspørgsel kan sælgerne og mæglerne også mærke, og derfor ser vi knap så overraskende, at priserne på Til Salg-skiltene bliver skruet langsomt op de fleste steder i landet. Det er en naturlig konsekvens af den solide appetit efter huse i år.

Ser vi på husmarkedet, så er udbudsprisen i dag højere i 9 ud af 11 landsdele sammenlignet med for et år siden. Set for hele landet er udbudsprisen 1,9 procent højere, hvor Nordsjælland, Østsjælland og Østjylland går forrest med de største stigninger i udbudspriserne– i alle nævnte landsdele er udbudspriserne i dag minimum 3 procent højere end sidste år.

Flere elementer er med til at trække bo­li­g­ef­ter­spørgs­len op. En underliggende grundpræmis er den høje beskæftigelse i landet, hvor der aldrig har været så mange i arbejde som i dag, og samtidig stiger danskernes realløn pænt. Hertil har et markant rentefald i 2019 løftet han­del­sak­ti­vi­te­ten og priserne yderligere.

Den store efterspørgsel påvirker naturligvis også boligudbuddet, og antallet af huse til salg er faldet med 3,4 procent for landet som helhed den sidste måned. Ser vi over det sidste år er boligudbuddet faldet med 4,1 procent hvilket er fordelt over alle landsdele med undtagelse af Københavns omegn hvor udbuddet er uændret sammenlignet med sidste år.

Efterspørgslen betyder også at boligkøberne får mere travlt. Det gennemsnitlige hus har ligget til salg i 253 dage, hvilket er 3,8 procent kortere ned for et år siden.

Lej­lig­heds­mar­ke­det genfinder melodien

På lej­lig­heds­mar­ke­det er melodien genfundet, og her peger udbudspriserne samlet set for landet også op. Udbudspriserne er 1 procent højere end for et år siden. Det mærkbare rentefald har dog fået lej­lig­heds­mar­ke­det til at genfinde lidt af melodien efter modvind fra strammere lånekrav og meget nybyggeri og et prisniveau hvor færre kan og vil være med.

Udbuddet af lejligheder er falder med 5,8 procent siden sidste måned. Det skyldes ikke kun en høj han­del­sak­ti­vi­tet, men også at mange udskyder salget til foråret, hvor det er nemmere at få solgt boligen. Ser vi over det sidste år er udbuddet af lejligheder i dag hele 11 procent lavere. Faldet skyldes at antallet af solgte lejligheder er steget måned for måned siden juni.

Færre og lidt dyrere sommerhuse

Retter vi blikket mod sommerhuse, så er udbudsprisen på landsplan 1,7 procent højere sammenlignet med for et år siden. De højere udbudspriser gælder i 8 ud af 11 landsdele.

Udbuddet af sommerhuse er faldet med 5 procent sammenlignet med sidste måned, hvilket skyldes høj han­del­sak­ti­vi­tet, men også at folk udskyder salgsprocessen til foråret, hvor det er nemmere at få solgt sommerhuset.

Som­mer­hus­mar­ke­det buldrer derudaf, og udbuddet af sommerhuse er på grund af den høje han­del­sak­ti­vi­tet raslet ned med 16,4 procent det seneste år. Fremgangen på som­mer­hus­mar­ke­det hænger udover den høje beskæftigelse og de lave renter sammen med, at der fra politisk side er kommet flere tiltag de senere år, som bidrager til en strukturelt højere efterspørgsel, herunder lempeligere lånevilkår.

Relaterede artikler