Boligejernes konverteringsaktivitet på et lavere niveau

Foreløbige indfrielser er nået op på næsten 23 mia. kr.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Boligejernes konverteringsaktivitet på et lavere niveau

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne viser, at de foreløbige indfrielser er nået op på næsten 23 mia. kr. ved udgangen af sidste uge. Det er en stigning på knap 6 mia. kr. fra ugen før.

Vi kan se, at der fortsat er interesse fra boligejere, som ønsker at konvertere re­al­kre­dit­lå­net. Farten er taget betydeligt af sammenlignet med fristerne i juli og oktober, hvilket ikke er overraskende i lyset af, at kon­ver­te­rings­bøl­ger­ne i 2019 var historisk store, og at mange boligejere fik det gjort. Når det er sagt, er der fortsat mange, som kan drage fordel af at nedkonvertere, og samtidig er der stort set ikke sket en tøddel på kursniveauet på 1 pct. lånet. Siden starten af november har kursen været yderst stabil med en kurs lige omkring 99.

Med dagens tal er der potentiale for, at kon­ver­te­rin­ger­ne kan ende med en mindre bølge på den gode side af 50 mia. kr. Med det nuværende renteniveau, hvor 1 pct. lånet har en kurs på ca. 98,8, er fundamentet lagt til, at der vil være interesse og aktivitet hos boligejerne. Og det er også noget, som vi oplever. Jeg forventer dog på ingen måde, at vi kommer i nærheden af det rekordniveau vi så i juli og oktober måned med 185 mia. kr., som vel at mærke også var historisk store.

Med de nuværende renteniveauer taler en ned­kon­ver­te­ring særligt til boligejere med 2 pct. eller højere i rente. Har man i dag et 2 pct. lån med afdrag med en restgæld på 1 mio. kr. og omlægger det til et nyt 1 pct. lån, så sparer man ca. 160 kr. om måneden efter skat. Omkostningen i form af gebyr og kurstab er ”tjent hjem igen” på ca. 4 år.

Relaterede artikler