Boligejerne viser solid betalingsevne

Boligejerne har en restanceprocent på 0,22%.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ændring i aftalen om lønkompensation - kommer ikke et sekund for tidligt

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Finans Danmark viser, at boligejerne som helhed mangler at betale 22 øre for hver 100 kr. i ydelse, som de skal betale på deres realkreditlån. Dagens tal dækker over ter­mins­be­ta­lin­gen i slutningen af september, som endnu ikke er betalt 3½ måneder efter.

De 22 øre pr. 100 kroners ydelse svarer til en re­stan­ce­pro­cent på 0,22%, som er uændret i forhold til kvartalet før. Restancerne har generelt ligget stabilt og tæt omkring 0,20% i de seneste fire år, som er det laveste niveau for manglende betalinger hos de danske boligejere siden 2008.

Boligejerne viser bedste betalingsevne i mere end 10 år, og alt andet ville også være overraskende for mig. Økonomien har det godt med fremgang i beskæftigelsen, og samtidig oplever danskerne at have flere penge mellem hænderne med en pæn fremgang i reallønnen. Hertil er renterne banket ned, som betyder, at boligejernes udgifter til lånene daler, mens mange boligejere også udnytter situationen til at sikre renten i en længere periode. Det reducerer risikoen for stigende restancer ved en fremtidig og uventet rentestigning. Alt peger på en fortsat høj betalingsevne hos boligejerne og et lavt restanceniveau i den kommende tid.

Seneste tal fra Nationalbanken viser, at boligejerne samlet set betalte 29,7 mia. kr. i rente- og bidrag i 2019. Det er mindre end i 2018, hvor boligejerne betalte 31,5 mia. kr. Og den lavere rente- og bi­drags­be­ta­ling er til trods for, at gælden i samme periode er steget med mere end 5%. Den gennemsnitlige re­al­kre­di­tren­te inkl. bidrag er faldet pænt over det seneste år og lyder i dag på 1,70%, mens den for et år tilbage var oppe på 2,08%.

Det lave restanceniveau er yderst positiv læsning. En manglende betaling på re­al­kre­dit­lå­net kan være den første stille kimen til en videre forløb mod en tvangsauktion på et senere tidspunkt. Sidst restancerne toppede var i 2009 på 0,60%. Med andre ord er den i dag blot omkring en tredjedel i forhold til for 10 år siden.

Skulle Danmark blive ramt af et tilbageslag i økonomien med be­skæf­ti­gel­ses­til­ba­ge­gang og højere ledighed, så vil det også have en påvirkning på restancerne i opadgående retning. Her skal vi dog huske på, at boligejerne i en lang periode har haft fokus på at spare op, og boligejerne fremstår væsentligt mere robuste end for blot en håndfuld år siden.

Relaterede artikler