Boligejerne kan se frem til 85.000 kr. mindre i friværdi

Regeringen forventer, at boligpriserne falder med 4,2 procent i 2020.

Boligejerne kan se frem til 85.000 kr. mindre i friværdi

Regeringen har netop fremlagt økonomisk redegørelse, hvor det fremgår, at regeringen forventer, at boligpriserne falder med 4,2 procent i 2020. Får regeringen ret i sin prognose, vil boligejerne kunne se frem til en friværdi der er 85.000 kr. mindre end i 2019.

Vi forventer også at boligpriserne vil falde, men er mere optimistiske end regeringen. Vi forventer boligpriserne vil falde med 3 procent i år. Cor­o­nau­sik­ker­he­den har fået fat i økonomien, og det vil unægtelig betyde prisfald i en periode. De nyeste tal for boligsiden viser, at prisen på enfamiliehuse siden coronaens indtog er faldet med 1,4 procent, når vi tager højde for normale sæsonudsving, og vi forventer derved også, at huse vil falde i pris nogle måneder endnu.

De danske boligejere behøver dog ikke ligge søvnløse. Et boligprisfald på 4,2 procent vil sende priserne tilbage til det niveau, vi så i andet halvår af 2018, og derfor vil langt de fleste boligejere stadig have en god friværdi i boligen.

Regeringen forventer, at boligpriserne vil stige med 0,5 procent i 2021, og her er vi også mere optimistiske. Et robust boligmarked og en robust dansk økonomi betyder at boligpriserne bestemt har potentiale til at komme hurtigere tilbage igen.

Boligmarkedet var heldigvis robust op til krisens indtræden, og det skyldes flere elementer. For det første er boligbyrden (hvor stor andel af den disponible indkomst der går til at finansiere boligkøb) i dag på et historisk lavt niveau, med andre ord er boligmarkedet i dag ret billigt prissat – det var bestemt ikke tilfældet op til finanskrisen hvor boligbyrden var historisk høj. Dertil er kreditvæksten i dag meget mere afdæmpet, og hvor vi i de glade nuller valgte lån med kort løbetid og afdragsfrihed går boligejerne i dag med livrem og seler og vælger fastforrentede lån med afdrag.

For lejligheder er vi en anelse mere pessimistiske og ser prisfald på 5 procent i år. Det skyldes, at der i forvejen var mere modvind til lej­lig­heds­pri­ser­ne. Den modvind bestod af et i forvejen højt prisniveau og massivt nybyggeri i de store byer der samlet set betyder, at lejlighederne har det lidt sværere end markedet for enfamiliehuse.

 

2019

2020

2021

Boligpris

2.035.000

1.950.000

1.960.000

Bo­lig­pris­stig­ning i procent

2,7

-4,2

0,5

Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Økonomisk Redegørelse og Boligsiden.

Anmærkning: Der er afrundet til nærmeste tusinde kroner.

Relaterede artikler