Befolkningsfremskrivninger peger på, at der kommer til at mangle boliger i og omkring storbyerne

I maj blev der handlet 5.079 enfamiliehuse og 1.573 lejligheder.

Bolighandlerne buldrer videre - sidste uge bød på højeste hussalg under coronakrisen

Be­folk­nings­frem­skriv­nin­ger­ne fra Danmarks Statistik viser, at der vil komme til at mangle boliger i og omkring de store byer. Boligmassen vil skulle vokse med over 10 procent i både København og Århus, hvis der skal være boliger nok.

Tager man udgangspunkt i be­folk­nings­frem­skriv­nin­ger­ne fra Danmarks Statistik, den nuværende boligmasse og hus­hold­nings­stør­rel­ser på tværs af kommuner, er det muligt at beregne, hvor mange boliger der er behov for i 2030. Fratrækkes antallet af husholdninger med antallet af boliger, viser det sig, at der vil mangle boliger i 65 af landets kommuner i 2030 hvis den nuværende boligmasse ikke ændrer sig.

Når vi helt nøgtern ser på tallene, giver det anledning til at tænke, at nogle kommuner står med et underudbud af boliger, mens andre kommuner står med et overudbud, når vi ser 10 år ud i fremtiden. Det giver en ret klar indikation af boligbehovet over det kommende årti og er bestemt en retningspil at gå efter.

Der er dog flere forbehold, man skal have for øje. Be­folk­nings­frem­skriv­nin­ger er for det første af natur usikre, da demografiske forhold hurtigt kan ændre sig. Blandet andet har stigende boligpriser, som følge af boligmangel, potentialet til at kunne ændre underliggende flyttemønstre på grund af bytteforhold mellem at bo i der mere dyre områder kontra de mere billige områder. Det kan få nogle til at søge mod de relativt set billigere områder. En eventuel boligmangel behøver derfor ikke at blive så akut som tallene indikerer, ligesom det heller ikke står mejslet i sten, at et prognosticeret overudbud af boliger vil blive et overudbud.

Dertil bliver der løbende revet huse ned, hvilket vil påvirke boligmassen løbende, og det kan delvist imødegå manglede tilflytning for kommuner, som står til at stå med et overudbud. Derudover har vi over de sidste 20 år set, at hus­hold­nin­ger­ne bliver mindre, i takt med at der er flere, som bor alene - det vil trække i retningen af at undervurdere, hvor mange boliger der er behov for uafhængig af et givent over/under- udbud.

På trods af forbeholdene giver tallene imidlertid et indblik i, hvor boligmassen har behov for at vokse mest, hvis den skal imødekomme den stigende efterspørgsel. Beregningen giver derfor også en indikation af, hvor der vil være mest medvind til priserne de kommende år, hvis boligmassen ikke kan følge med efterspørgslen. Der hvor boligmanglen bliver størst, vil der komme et større prispres, mens der for kommuner med overudbud vil være modvind til priserne.

Boligpriser afhænger naturligvis også af andre faktorer end befolkningens udvikling. Ændringer i renter eller indkomster vil også være afgørende for pris­ud­vik­lin­gen, og en eventuel boligmangel er derved ingen garanti for højere priser på sigt.

Den fulde analyse kan læses her

Analysen er omtalt af Jyllands-Posten.

Relaterede artikler