Antallet af tvangsauktioner er upåvirket af Coronakrisen

Der blev bekendtgjort 183 tvangsauktioner i september.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Færre tvangsauktioner i juni

I september blev der bekendtgjort 183 tvangs­auk­tio­ner, når der tages højde for normale sæsonudsving. Det viser netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik. Dagens tal viser, at der siden marts har været bekendtgjort 1.280 tvangs­auk­tio­ner, hvor der i samme periode af 2019 var 1.314 tvangs­auk­tio­ner. Vi kan altså indtil videre ikke spore Coronakrisen i antallet af tvangs­auk­tio­ner.

Det kommer ikke bag på mig, at antallet af tvangs­auk­tio­ner ikke skyder i vejret og endnu ligger på det lave niveau, som vi også så op til krisen. Der går typisk en rum tid fra en krise rammer med stigende ledighed, til den sætter sig i omfanget af tvangs­auk­tio­ner. Det er dog ikke sådan, at vi ser omfanget af tvangs­auk­tio­ner skal markant op - langt fra endda. Vi står med et boligmarked, som op til krisen var bundsolidt, og som tilmed er gået imponerende stærkt igennem første del af krisen, og hvor vi kun forventer moderate prisfald over den kommende tid. Det vil bidrage til at lægge et låg på antallet af tvangs­auk­tio­ner, når boligen kan omsættes i fri handel. Derudover er der hele Coronakrisens karakter, hvor vi forventer en dyb men kort recession, som gør, vejen ud af ledighed for en del kan blive kortere. Da man ofte vil forsøge at spare på en lang række andre pri­va­tø­ko­no­mi­ske poster i hus­hold­nings­bud­get­tet end bo­li­g­ud­gif­ter­ne, så betyder en forhåbentlig hurtigere vej tilbage i beskæftigelse, at en tvangsauktion for visse kan undgås, som ellers stod med den risiko.

Under finanskrisen toppede antallet af tvangs­auk­tio­ner først i årene 2010-2012 med 400-500 tvangs­auk­tio­ner om måneden, mens den såkaldte re­stan­ce­pro­cent, som er manglende betaling på realkreditlån, allerede toppede ved udgangen af 2009. Det vidner om, at der som minimum går nogle måneder fra en boligejer ender i restance til en ejendom bliver begæret på tvangsauktion.

Hvor kraftig stigningen bliver i antallet af tvangs­auk­tio­ner, afhænger blandt andet af, om den igangværende krise udvikler sig til en længerevarende en af slagsen. Vi forventer, at krisen bliver dyb, men kortvarig. Vi må dog ikke glemme, at bliver tilbagegangen mere langvarig, så vil det også ramme boligmarked og antallet af tvangs­auk­tio­ner.

Relaterede artikler