2020 tegner til at byde på det laveste antal tvangsauktioner i 13 år

Der blev bekendtgjort 131 tvangsauktioner i november.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Boligejerne har udsigt til 25.000 kr. mere i friværdi over det næste halvandet år

November bød på 131 bekendtgjorte tvangs­auk­tio­ner, når der tages højde for normale sæsonudsving. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som netop er offentliggjort. Det bringer det samlede antal tvangs­auk­tio­ner for årets første 11 måneder op på 1.931, og lander december i år på samme antal som i december 2019, så betyder det, at vi 2020 som helhed vil byde på det laveste antal tvangs­auk­tio­ner siden 2007. Det sætter en tyk streg under, at Coronakrisen i hvert fald indtil videre ikke har sat sig i antallet af tvangs­auk­tio­ner.

Antallet af tvangs­auk­tio­ner har retning mod det laveste niveau siden 2007, hvilket kan virke paradoksalt i et år, som har budt på en dyb Coronakrise. Det har dog en række gode forklaringer, og det kommer i bund og grund ikke bag på mig, at niveauet for tvangs­auk­tio­ner er lavt. Det tager nemlig et godt stykke tid fra en krise rammer økonomien til, at det afspejler sig i antallet af tvangs­auk­tio­ner, især når Coronakrisen ikke har medført lavere priser på boligmarkedet, som man normalt ville forvente, når en økonomisk krise rammer. De stigende priser, og den høje han­del­sak­ti­vi­tet, betyder derudover, at boliger lettere kan omsættes i fri handel, og det lægger et naturligt låg på, hvor mange boliger der ender på tvangsauktion. I tillæg er boligposten ikke det første sted, hvor man sætter ind med besparelser, hvis der opstår be­ta­lings­ud­for­drin­ger med terminen. Her vil man typisk kigge efter andre poster end boligposten, hvis pri­va­tø­ko­no­mi­en er udfordret.

Tager vi et spadestik dybere og ser på, hvordan antallet af tvangs­auk­tio­ner udviklede sig under den seneste finansielle krise i 00´erne, så gik der nogle år fra finanskrisen ramte til toppen i antallet af tvangs­auk­tio­ner blev nået. I årene 2010-2012 nåede antallet af tvangs­auk­tio­ner op på et niveau omkring 400-500 om måneden, og det vidner om, at der altså går en rum tid fra en krise rammer til, at vi ser den fulde effekt i antallet af tvangs­auk­tio­ner.

Retter vi blikket ud i horisonten, så ser vi større sandsynlighed for, at pilen peger op end ned for antallet af tvangs­auk­tio­ner. For vi kommer ikke udenom, at fx ledigheden er større i dag end da vi trådte ind i krisen. Vi forventer dog kun, at der vil være tale om en svag pil op, som ikke kommer i nærheden af de niveauer, som vi så efter finanskrisen.

Relaterede artikler