1 pct. lånet har rundet kurs 99 - tæt på opsigelsesfrist

Indfrielser oppe på 12,7 mia. kr.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne viser, at indfrielserne ved udgangen af sidste uge foreløbigt er oppe på 12,7 mia. kr. Det er en stigning på 3,6 mia. kr. fra ugen før.

Vi kan se, at der med dagens tal foreløbig er en relativ beskeden interesse fra boligejerne i at nedkonvertere deres realkreditlån. Det er sig selv ikke overraskende, at gassen er gået af kon­ver­te­rings­bal­lo­nen set i lyset af de massive bølger der skyllede over landet især sidste år. Når det er sagt, så er ned­kon­ver­te­rings­mu­lig­he­der­ne til stede for boligejere med 2 pct. lån eller derover. 1 pct. lånet befinder sig netop nu lige over kurs 99, hvilket er det højeste kursniveau på denne side af Coronakrisen, og med en op­si­gel­ses­frist der lurer i horisonten ved udgangen af juli, så er kon­ver­te­rings­mu­lig­he­der­ne til stede for visse boligejere.

På trods af det laveste renteniveau i mere end 3 måneder, så forventer vi ikke, at kon­ver­te­rings­om­fan­get kommer til at brage igennem og minde om det niveau vi fx så i juli og oktober 2019. Renterne skal endnu længere ned, før vi kan italesætte noget som helst udover en blot meget lille kon­ver­te­rings­bøl­ge. Det skyldes kort og godt, at portionen af boligejere med realkreditlån på 2 pct. eller derover, som er dem med de bedste om­læg­nings­mu­lig­he­der, ganske enkelt er blevet meget mindre siden sidste år. Dertil kommer, at en ned­kon­ver­te­ring ikke nødvendigvis er fordelagtig for alle, blandt andet som følge af kort tidshorisont i boligen eller en begrænset restgæld.

Det seneste rentefald betyder dog, at vi ikke kan udelukke, at 0,5 pct. lånet for alvor kan komme tilbage. Lige nu ligger lånet omkring kurs 95,5, men vi har tidligere set tingene gå rigtig stærkt. Kommer 0,5 pct. lånet blot et par kurspoint op, så vil det naturligvis skubbe til kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten, hvor vi så i højere grad vil begynde at tale om betydelige kon­ver­te­rings­bøl­ger igen.

Har man i dag et 2 pct. lån med afdrag med en restgæld på 1 mio. kr. og omlægger det til et nyt 1 pct. lån, så sparer man ca. 170 kr. om måneden efter skat. Omkostningen i form af gebyr og kurstab er ”tjent hjem igen” på ca. 4 år.

Relaterede artikler