1%-lånet storflirter med kurs 100 – kan give comeback til 0,5%-lånet

0,5%-lånet ligger i kurs 96,5.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Coronadyk i danskernes aktieformuer stort set indhentet i april

Renterne har i det store hele peget ned i oktober. Det betyder, at kurserne på boligejernes realkreditlån har peget opad, og med det resultat, at 1 pct. lånet med afdrag fra Totalkredit p.t. har en gen­nem­snits­kurs på 99,9 – altså millimeter fra at runde 100. Går gen­nem­snits­kur­sen over 100, når dagen er omme, så lukker lånet for tilbud i morgen. Det vil så bane vejen for et comeback til 0,5 pct. lånet, som p.t. har en kurs i omegnen af 96,5.

Hvis dagen ender med, at 1 pct. lånet går over kurs 100 og dermed lukket for tilbud, så har boligejerne et yderst fornuftigt alternativ i baghånden. 0,5 pct. lånet står nemlig allerede klar i kulissen hos Totalkredit og har aktuelt en kurs omkring 96,5. Rentefaldet er godt nyt for kon­ver­te­rings­over­ve­jen­de boligejere og for de mange, der køber bolig i øjeblikket.

Vi er nu halvvejs inde i oktober, som byder på en op­si­gel­ses­frist ved udgangen af måneden. Her gør det seneste rentefald det en spids mere oplagt for boligejere med 2 pct. lån eller derover at overveje en omlægning af sit realkreditlån. Og får vi 0,5 pct. lånet blot et par kurspoint op, hvor det aktuelt handler i omegnen af 96,5, så begynder en omlægning også at blive attraktiv for visse boligejere med 1,5 pct. lån. Og det vil naturligvis skubbe til kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten, hvor vi så i højere grad vil kunne begynde at tale om kon­ver­te­rings­bøl­ger igen.

Har man i dag et 2 pct. lån med afdrag med en restgæld på 1 mio. kr. og omlægger det til et nyt 0,5 pct. lån, så sparer man ca. 200 kr. om måneden efter skat. Omkostningen i form af gebyr og kurstab er ”tjent hjem igen” på ca. 2,5 år.

Ind­lås­nings­ri­si­ko­en er fortsat et vigtigt op­mærk­som­heds­punkt på 0,5 pct. lånet

Med det nylige serieskift på re­al­kre­di­tob­liga­tio­ner­ne den 1. september, er der dog et vigtigt op­mærk­som­heds­punkt, som boligejerne skal have for øje, når de skal vælge finansiering. For med nye ob­liga­tions­se­ri­er følger den såkaldte ind­lås­nings­ri­si­ko. Og i det nye 30-årige 0,5 pct. lån er der p.t. kun udstedt for ca. 0,3 mia. kr. En tom­mel­finger­re­gel for, hvornår en serie er uden risiko for indlåsning er, når se­ri­e­stør­rel­sen runder 5 mia. kr. For små se­ri­e­stør­rel­ser på en obligation betyder rent faktisk, at man som boligejer risikerer at indfri lånet til en højere kurs, end man ellers kunne have forventet, og det derfor bliver dyrere at indfri lånet. Det har altså betydning i det øjeblik, hvor en boligejer skal sælge sin bolig eller omlægge sit realkreditlån.

Relaterede artikler