1%-lån i kurs 99 for første gang under Coronakrisen – veltimet for boligkøbere

Også godt nyt for konverteringsovervejende boligejere.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Kurserne på realkreditlån er siden slutningen af marts steget stille og roligt, og de seneste 14 dages tid har givet det sidste skub op. Det betyder, at 1 pct. lånet for første gang i over 3 måneder flirter med kurs 99 og altså byder på det højeste kursniveau siden Coronakrisen for alvor holdt sit indtog i dansk økonomi. For præcis 3 måneder siden handlede 1 pct. lånet i under kurs 92. Der er faldet mere ro over fi­nans­mar­ke­der­ne og yderligere stimuli er lanceret af cen­tral­ban­ker­ne, og det bidrager til, at boligrenterne langsomt er krøbet nedad og kurserne krøbet op.

Rentefaldet kommer på et særligt gunstigt tidspunkt for de tusindvis af boligkøbere, som de seneste 6 uger har købt en bolig, som samtidig står over for et valg af finansiering. Her har vi nemlig været vidne til et boligmarked som er stukket helt af og budt på et vanvittigt antal af handlede boliger. Vi ser det primært som følge af udskudte boligkøb fra de foregående måneder som følge af nedlukningen, men ikke desto mindre er rentefaldet veltimet for de udskudte boligkøb.

For kon­ver­te­rings­over­ve­jen­de danskere er rentefaldet heller ikke helt ringe timet, da vi efterhånden nærmer os juli måned, som byder på en op­si­gel­ses­frist ved udgangen af måneden. Her gør rentefaldet det en spids mere attraktivt at omlægge sit realkreditlån for visse boligejere. Med det øjeblikkelige renteniveau, hvor 1 pct. lånet med afdrag altså fås til en kurs tæt på 99, er der dog ikke lagt i kakkelovnen til, at vi får endnu en kon­ver­te­rings­bøl­ge af samme massive omfang som vi fx så i juli og oktober 2019. Det skyldes kort og godt, at portionen af boligejere med realkreditlån på 2 pct. eller derover, som er dem med de bedste om­læg­nings­mu­lig­he­der, ganske enkelt er blevet meget mindre siden sidste år.

Rentefaldet betyder samtidig, at vi ikke kan udelukke, at 0,5 pct. lånet for alvor kan komme tilbage. Lige nu ligger lånet omkring kurs 95, men vi har tidligere set tingene gå rigtig stærkt. Kommer 0,5 pct. lånet op i kurs vil det naturligvis skubbe til kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten, hvor vi så i højere grad vil begynde at tale om kon­ver­te­rings­bøl­ger igen.

Har man i dag et 2 pct. lån med afdrag med en restgæld på 1 mio. kr. og omlægger det til et nyt 1 pct. lån, så sparer man ca. 160 kr. om måneden efter skat. Omkostningen i form af gebyr og kurstab er ”tjent hjem igen” på ca. 4 år.

Relaterede artikler