1,5%-lån med afdrag melder sig nu også på banen

Det gælder om at holde tungen lige i munden i øjeblikket.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
1%-lån sætter retning mod lukning i dag

Det gælder om at holde tungen lige i munden på de finansielle markeder i øjeblikket – også for boligejerne, når det gælder de danske boligrenter. For 1 døgn siden talte vi om, at nu var 1,5 pct. lånet med afdragsfrihed på vej tilbage i spil for første gang i næsten 10 måneder, og i dag kan vi så føje 1,5 pct. lånet med afdrag til den liste.

1,5 pct. lånet med afdrag handler nemlig nu til en kurs lige under 100 med en aktuel gen­nem­snits­kurs på 99,776. Holder det niveau dagen ud, så genåbner lånet for tilbud i morgen for første gang siden maj 2019. Vi kan ikke sige med sikkerhed, at lånet genåbner i morgen, da udsvingene på ren­te­mar­ke­der­ne er så markante, men pilen peger i øjeblikket mod en genåbning.

Også 1,5 pct. lånet med afdragsfrihed står til at åbne i morgen. Lånet lukkede i går i en kurs lige over 100. I dag handler det et godt stykke under 100, så pilen peger også her mod en genåbning, hvis altså niveauet holder dagen ud.

På præcis 1 uge er 10 måneders rentefald altså forsvundet som dug for solen! Man kan ligefrem sige, at mens renten har taget trapperne ned, så har den taget eks­p­re­se­le­va­to­ren op. Det er vores forventning, at vi langt fra er færdige med at se mærkbare udsving på markederne.

Hvis genankomsten til 1,5 pct. lånet med afdrag bliver en realitet, betyder det også, at visse boligejere kan vinke farvel til deres ned­kon­ver­te­rings­mu­lig­he­der – i hvert fald for nu. Boligejere med 2 pct. lån har i lang tid haft gode kon­ver­te­rings­mu­lig­he­der til både 0,5 og 1 pct. lån, men de forsvinder altså i takt med, at renten stiger.

Mit bedste råd til boligejere med fast rente er derfor fortsat, at de skal spænde sik­ker­heds­se­len og følge godt med i den kommende tid. For de store udsving vil med al sandsynlighed fortsætte.

Relaterede artikler