0,5%-lånet i højeste kurs i over 4 måneder - 1%-lånet nærmer sig kurs 100

0,5%-lånet har rundet kurs 96,5.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Totalkredits 30-årige 0,5 pct. lån med afdrag handler netop nu i kurs 96,5, hvilket er det højeste kursniveau i over 4 måneder. Under de første dage af nedlukningen i forbindelse med Corona i marts bragede kurserne ned, og 0,5 pct. lånet bundede i 88,2 i midten af marts. Siden er kurserne dog steget stille og roligt. Det betyder, at visse boligejere nu står i den gunstige situation med op­si­gel­ses­frist for låneomlægning om få dage i kombination med de laveste renter og højeste kurser i over 4 måneder. Samtidig handler 1 pct. lånet i kurs 99,7 og altså kun en snært fra kurs 100. Selvom der endnu er et lille stykke derop, så betyder en gen­nem­snits­kurs over 100, at lånet er lukket for tilbud dagen efter.

De lave renter blev der i øvrigt sat en tyk streg under ved gårsdagens rentemøde i den amerikanske centralbank (Fed). Der var i det hele taget ingen større ændringer, men 0%-ren­tet­po­lit­k­ken blev bekræftet, og det betyder grundlæggende, at de danske boligejere vil nyde godt af lave boligrenter i en rum tid endnu.

Medvind til kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten

Med en op­si­gel­ses­frist i juli måned har de fortsatte kursstigninger i juli været veltimet for kon­ver­te­rings­over­ve­jen­de boligejere. Det er særligt boligejere med 2 pct. lån eller derover, som vil have gavn af en ned­kon­ver­te­ring. De stigende kurser vil være med til at give kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten yderligere et skub. Det kommer dog meget tæt på fristen, men vores forventning er, at vi nærmer os en mindre kon­ver­te­rings­bøl­ge på 50 mia. kr. i denne omgang. Mange boligejere har imidlertid konverteret, hvor sidste år bød på historisk store kon­ver­te­rings­bøl­ger. Derfor vil der ikke være tale om kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­tet, som vi så sidste efterår med to omgange af 185 mia. kr.

Fristen på fredag gælder også de boligejere, som står foran en ren­te­til­pas­ning til oktober. Ønsker de at ændre på lånet, skal man gøre det inden udgangen af juli. Alene i Totalkredit er der tale om omkring 12.000 boligejere.

Hvilket lån skal man vælge?

Hvis vi står i en situation, hvor både 0,5 og 1 pct. lånet er åbent (hvilket de p.t. begge er), så kan spørgsmålet om, hvilket et af lånene man skal vælge opstå. Helt overordnet så er der fordele og ulemper ved begge lån, for man kan ikke få i både pose og sæk. Man får det laveste kurstab på 1 pct. lånet, men til gengæld en højere kursfølsomhed på 0,5 pct. lånet. Samlet set over hele lånets løbetid vil 0,5 pct. lånet samlet set være billigst. Har man derfor en længere horisont i sin bolig, så taler det for, at man vælger 0,5 pct. lånet.

Regner vi på det, så kan vi se, at forskellen i den månedlige ydelse efter skat på de to lån er næsten identisk, mens afdraget er lidt højere på 0,5 pct. lånet.

Tabel. Sammenligning af 1 pct. vs. 0,5 pct. lån på 1 mio. kr. med 30 års løbetid.

 1 pct. lån0,5 pct. lånForskel
Månedlig ydelse før skat3.940 kr.3.830 kr.110 kr.
Månedlig ydelse efter skat3.570 kr.3.560 kr.10 kr.
Månedlige afdrag2.470 kr.2.750 kr.280 kr.
Hovedstol1.029.000 kr.1.063.000 kr.34.000 kr.
Samlet til­ba­ge­be­ta­ling, set over hele lånets løbetid efter skat1.240.000 kr.1.220.000 kr.20.000 kr.
Optagelseskurs99,796,5 

Kilde: Totalkredit og Arbejdernes Landsbank. Beregningen er foretaget den 30. juli 2020. Der er taget højde for omkostninger ved optagelse af lånet. Belåningsgrad 80 pct. Skat 25,6 pct. Afrundet.

Relaterede artikler