AL MarkedsNyt - Uge 14

Stribe af nye rekorder på aktiemarkederne.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nyhedsbrevet udkommer i dag for første gang i nyt format, ændret indhold og nyt navn, AL MarkedsNyt (tidligere Finansugen).

AL MarkedsNyt vil fortsat komme en gang om ugen.

God fornøjelse.

Venlig hilsen Økonomisk Sekretariat, Arbejdernes Landsbank

AL MarkedsNyt - Uge 14

  • Stribe af nye rekorder på ak­tie­mar­ke­der­ne. De nye stigninger i ak­tie­mar­ke­der­ne er særligt drevet af en generel optimisme. Væk­st­ud­sig­ter­ne er ekstremt stærke, særligt ført an af USA, hvor vac­ci­neud­rul­nin­gen kører på skinner, og fi­nans­po­li­tik­ken viser muskler. Det er herudover suppleret med ekstremt gode nøgletal. De stærke vækst­for­vent­nin­ger har samtidig løftet og stejlet rentekurven.
  • Den nærmeste tid på markederne vil blive defineret af nyheder fra coronafronten, herunder vac­ci­ne­si­tu­a­tio­nen, samt amerikansk økonomisk politik med fokus på fi­nans­po­li­tik­ken. Næste uge er relativt fattig på nøgletal og begivenheder.
  • Sidste års coronadyk i dansk økonomi justeres markant ned. Vi forventer, at økonomien er tilbage på fuld højde med, hvor den slap, i løbet af andet halvår af 2021. Ser vi bort fra sidste års absurde udsving, så forventer vi, at de kommende to kvartaler vil byde på den stærkeste kvartalsvækst i dansk økonomi i 16 år

Hele nyhedsbrevet kan læses her

Relaterede artikler