Bliv rigere på ord

Bliv rigere på ord

Underlige ord og begreber er der nok af i en bank, og det kan være svært at hitte rede i mange af dem. Her har vi samlet nogle af de vigtigste og give dem nogle ekstra ord med på vejen. Forhåbentlig hjælper oversigten dig godt på vej. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din rådgiver. 

 • Aconto eller a conto

  Aconto (tit forkortet ac) betyder at betale på forhånd med en senere samlet afregning. Acontobetaling anvendes ofte i forbindelse med din vand-, varme- og elregning. Du betaler typisk et kvartalsvist acontobeløb beregnet ud fra det forventede forbrug af fx strøm. Når året er omme aflæser du din måler, og har du brugt mindre strøm, end du har betalt aconto, får du penge tilbage. Har du omvendt brugt mere strøm, end du har betalt aconto, så får du en ekstra regning, du skal betale.

 • Budget

  Når du lægger et budget, danner du dig et overblik over dine indtægter og dine udgifter. Med et budget kan du se dine samlede indtægter, f.eks. din løn eller lommepenge. Ligesom du kan se dine samlede faste udgifter til eksempelvis husleje. Når udgifterne er betalt, er det beløb, du har tilbage, dit rådighedsbeløb.

 • Forbrug

  Forbrug er alt det, du bruger penge på. Det kan f.eks. være husleje, mad, mobiltelefon, bus-/togkort, fitness, fornøjelser osv. Det vil sige både alt det, der er nødvendigt for, at du kan leve. Og alt det, der forsøder din tilværelse.

 • Forskudsopgørelse

  Forskudsopgørelsen er en slags budget for din indkomst (fx løn, SU, dagpenge osv.) og skat. Den kommer i november og viser din forventede indkomst og skat for næste år.

  Du skal selv sørge for, at tallene i forskudsopgørelsen passer. Hvis der sker ændringer i din økonomi, bør du rette forskudsopgørelsen, så du løbende sikrer dig, at du betaler den rigtige skat. På den måde er sandsynligheden for, at du får en restskat også mindre.

  Du finder din forskudsopgørelse ved at logge på med NemID på Skats hjemmeside.

 • Gebyr

  Et gebyr er en pris for et produkt eller en serviceydelse. I banken kan du betale et gebyr for at få oprettet et lån. Du kan også betale et gebyr, når du handler på nettet, f.eks. hvis du betaler med et MasterCard. Har du minus på din konto, kan du også blive pålagt at betale et gebyr for dette. Du kan altid se bankens opdaterede liste over vores gebyrer på vores hjemmeside. LINK

 • Gæld

  Låner du penge af personer, virksomheder eller offentlige myndigheder, optager du det, der hedder gæld. Mange boligejere har optaget gæld i banken eller i et realkreditinstitut, fordi de har lånt penge af banken eller realkreditinstituttet til at kunne købe deres bolig. Men man kan også stå i gæld til andre, f.eks. dine forældre, hvis du eksempelvis har brug for en ny cykel, og de låner dig penge til at købe den.

 • Indlån

  Indlån er de penge, du har stående i banken på en konto. Det kan for eksempel være den konto, din løn eller SU bliver sat ind på. Det kan også være en opsparingskonto, hvor du løbende sparer op til større ting. Dit samlede indlån i banken er summen af alle de penge, du har stående på alle dine konti.

 • Indtægt

  Dine indtægter er alle de penge, du får i hånden, eller som bliver sat ind på din konto. Det kan være lommepenge, SU, pengegaver, legater fra fonde (hvis du f.eks. søger en fond om penge til en studierejse) eller penge, du tjener ved at arbejde.

 • Kassekredit

  En kassekredit er en aftale med banken om, at du må hæve et beløb, der er større end det, du har stående på din konto. Du aftaler med banken, hvor stort beløbet maksimalt må være, og hvor længe kassekreditten skal være til din rådighed. En kassekredit kan være en god løsning, hvis du f.eks. har brug for at købe en ting her og nu og først får pengene ind på kontoen måneden efter.

 • Kontooversigt

  En kontooversigt er en oversigt over alle dine konti i banken. Den viser kontonumrene og nuværende saldi på alle dine konti.

  Kontooversigten vil typisk være det første, du møder, når du logger på din netbank.

 • NemKonto

  Alle danskere skal have en NemKonto. Du kan selv vælge i netbank, hvilken af dine konti, der skal være din personlige NemKonto. Når du modtager penge fra det offentlige, f.eks. din SU, boligsikring eller børnepenge, bliver pengene sat ind på din NemKonto.

 • Lønseddel

  En lønseddel er et skriftligt dokument, der dokumenterer, hvad du har tjent i en given lønperiode. Du kan også sige, at din lønseddel er en kvittering for, at arbejdsgiveren har trukket ATP, AM-bidrag og A-skat af din løn. Beløbene på lønsedlen vil også blive indberettet til Skat, så de fremgår af din årsopgørelse.

  En lønseddel skal være skriftlig, men der er ingen specifikke formkrav. Det betyder, at den eksempelvis kan være håndskrevet eller digital, så længe den er læsbar. Alle lønmodtagere har som nævnt krav på at modtage en lønseddel, uanset om man er timelønnet eller månedslønnet.

  Du modtager typisk din lønseddel i e-Boks eller i fysisk form. Du kan logge på e-Boks med NemID via app eller hjemmeside.

  ATP: ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension. ATP er en kollektiv pensionsordning, som stort set alle danskere indbetaler til. Arbejder du mere end 9 timer om ugen, er du tvunget til at indbetale til ATP.

  AM-bidrag: AM-bidrag er en forkortelse for arbejdsmarkedsbidrag. Alle danskere, der har et arbejde, skal betale AM-bidrag til staten. AM-bidraget udgør 8 pct. af din løn (efter at pensionsbidrag og ATP er trukket fra).

  A-skat: A-skat er den skat, du betaler af en A-indkomst, der typisk vil bestå af din løn eller SU. Det er din arbejdsgiver, der sørger for at indberette din A-indkomst til Skat.

 • Lån

  Et lån er penge, du låner af banken, og som skal betales tilbage i løbet af en aftalt periode. Når du får et lån i banken, får du altid følgende at vide:

  • Lånets hovedstol
  • Løbetid
  • Variabel pålydende årlig rente
  • Årlig debitorrente
  • Månedlig ydelse
  • Årlige omkostninger i procent (ÅOP)
  • Samlet tilbagebetaling
  • De samlede kreditomkostninger
 • Lånets hovedstol

  Lånets hovedstol er det beløb, lånet totalt set lyder på, når du skriver under på lånedokumentet. Lånet hovedstol består typisk af det beløb, der vil være til din rådighed og det beløb, der dækker de omkostninger, der er forbundet med at oprette lånet.

 • Lånets løbetid

  Lånets løbetid er det antal år, du betaler lånet tilbage på. Er løbetiden på dit lån 5 år, vil lånet således skulle betales tilbage over en periode på 5 år. 

 • Mobilbank

  En app til din smartphone eller tablet, der gør det muligt for dig at se din saldo, overføre penge mellem konti, betale regninger, skrive beskeder til din rådgiver og meget mere. Du kan få adgang til mobilbank med en firecifret kode. Skal du overføre penge eller betale regninger, skal du også bruge dit NemID.

 • Månedlig ydelse

  Månedlig ydelse: Det beløb, du hver måned skal betale til banken for lånet. Beløbet består af både renter og afdrag på lånet.

 • Negativ rente

  Har du penge stående på en konto i banken, kan du komme ud for, at du skal betale negativ rente.

  Hvis du har din Nemkonto hos os, skal du først betale negativ rente, når dit samlede indestående (alle konti lagt sammen) overstiger en bestemt grænse.

  Negativ rente betyder, at ”prisen for penge” er negativ.

 • Netbank

  En netbank er en online platform, du har adgang til via din computer, tablet eller smartphone. Udover at du kan tjekke din saldo, overføre penge mellem konti, betale regninger og skrive til din rådgiver, kan du også via netbank oprette et budget, investere i værdipapirer og meget mere. Du skal bruge NemID for at benytte dig af de fleste muligheder i netbank.

 • Opsparingskonto

  En opsparingskonto er en konto, hvor du sætter de penge ind, som du ikke skal bruge her og nu, og som du gerne vil spare op. Der findes forskellige typer opsparingskonti. På mange opsparingskonti kan du indsætte og hæve penge lige så ofte, du har lyst til. Men der findes også andre typer opsparingskonti. På nogle konti er pengene bundet i en bestemt periode, f.eks. 3 måneder eller 1 år, hvor du ikke kan hæve pengene uden at skulle betale et gebyr. På andre konti kan du kun hæve penge et bestemt antal gange om året.

 • Rente

  En rente er den pris, du betaler til banken for at låne penge. Det kan også være den pris, som banken betaler dig for at have penge stående på din konto. Renten regnes i procent.

 • Rådighedsbeløb

  Et rådighedsbeløb er de penge, du har til rådighed på din konto, når alle de faste udgifter er betalt.

 • Saldo

  Det beløb, som står på din konto.

 • Samlede kreditomkostninger

  De samlede kreditomkostninger er summen af renter og omkostninger.

 • Samlet tilbagebetaling

  En samlet tilbagebetaling er lånebeløbet + de renter, der er lagt til lånet i løbetiden + de omkostninger, du har betalt i forbindelse med lånet. 

 • Udgift

  Dine udgifter er de beløb, du betaler for at gøre brug af eller købe produkter eller ydelser, f.eks. tøj eller adgang til et fitness center. Der findes forskellige typer af udgifter. De faste udgifter er dem, du betaler fast hver måned, f.eks. din husleje, bus/togkort osv. De variable udgifter er de udgifter, der varierer fra måned til måned. Det kan eksempelvis være mad og fornøjelser. Udgifter er det modsatte af indtægter.

 • Udlån

  Udlån er det samme som lån. Læs mere under ordet "lån".

 • Variabel pålydende rente

  Variabel pålydende årlig rente: Den procent, der årligt lægges til det beløb, du skylder banken. 

 • ÅOP

  ÅOP er en forkortelse for Årlige Omkostninger i Procent. ÅOP er den samlede pris for et lån udtrykt i procent pr. år. Det gør det lettere for dig at sammenligne lånetilbud fra forskellige banker.

 • Årlig debitorrente

  Årlig debitorrente: Debitorrenten er det samme som effektiv rente. Den viser lånets årlige rente inklusive renters rente og varierer efter, hvor ofte der er rentetilskrivning på lånet.

 • Årsopgørelse fra Skat

  Årsopgørelsen (kan også blive kaldt selvangivelse) fra Skat er et regnskab over din skat for sidste år. Den kommer i marts og viser, hvad du havde af indkomst og betalte i skat. De fleste af oplysningerne på årsopgørelsen, har Skat modtaget fra fx din arbejdsgiver, bank, fagforening/A-kasse. Du skal dog selv tjekke, at tallene i årsopgørelsen passer, om der er noget, der mangler, eller som er forkert.

  Hvis din årsopgørelse viser, at du skal have penge tilbage, sætter Skat dem i de fleste tilfælde automatisk ind på din konto. Hvis du har betalt for lidt i skat, er der forskellige muligheder for at få det betalt, men det afhænger af beløbets størrelse.

  Du finder din seneste årsopgørelse ved at logge på med NemID på Skats hjemmeside.

 • Årsoversigt fra banken

  Hvert år i januar sender bankerne en årsoversigt til deres kunder. Det er en slags årsopgørelse over, hvad bankerne fx indberetter til Skat.

  Årsoversigten indeholder følgende oplysninger:

  • Hvor mange penge, der står på dine konti.
  • Hvilken rente du får på dine konti.
  • Hvilken rente du betaler for eventuelle lån.
  • Hvilke gebyrer og evt. løbende omkostninger du har betalt.

  Kort sagt er årsoversigten fra banken en kvittering på, hvad du har brugt banken til sidste år.

  Du modtager typisk din årsoversigt i e-Boks. Du kan logge på e-Boks med NemID via app eller hjemmeside.