Forbrugsoverblik

Forbrugsoverblik

Forbrugsoverblik i mobilbank og netbank giver dig et detaljeret grafisk overblik over dit og familiens forbrugsmønster.

Dine posteringer bliver automatisk kategoriseret, så du helt ned på detaljeniveau kan se, hvad pengene bruges på.

Grafer visualiserer dit forbrugsmønster og gør det nemmere at se, hvor der kan opnås hurtige besparelser i forbruget.

Q&A Forbrugsoverblik

 • Hvad er Forbrugsoverblik?

  Forbrugsoverblik i mobilbank og netbank giver dig et detaljeret grafisk overblik over dit og familiens forbrugsmønster.

 • Kan banken se mit Forbrugsoverblik?

  Nej, banken har ikke adgang til at se dit Forbrugsoverblik.

 • Kan jeg se Forbrugsoverblik for flere konti på én gang?

  Ja. Du kan lave et samlet overblik på op til 7 konti på én gang.

  Bemærk, at eventuelle overførsler mellem de udvalgte konti ikke medregnes. På den måde sikres, at beløb ikke tælles med flere gange.

 • Kan jeg se Forbrugsoverblik for alle mine konti?

  Det vil typisk være muligt at se Forbrugsoverblik for konti, som du kan hæve på via kort, Betalingsservice eller netbank – f.eks. lønkonti og budgetkonti.

  Det er ikke muligt at se ’Forbrugsoverblik’ på erhvervskonti samt specielle kontotyper som f.eks. lån, pensioner, opsparinger med opsigelse mv.

 • Hvorfor mangler der posteringer?

  Har du valgt at se Forbrugsoverblik på en kontoliste, så medregnes overførsler mellem de udvalgte konti ikke.

  Eksempel:
  Har du valgt at se et samlet Forbrugsoverblik for din lønkonto og din budgetkonto, så vil overførsler mellem de to konti ikke tælle med og heller ikke blive vist. Det sikrer, at beløb ikke tælles med flere gange. Vælger du kun at se Forbrugsoverblik for én konto, så tælles alle posteringer med.

  Det kan også være, at du har valgt at kategorisere nogle posteringer som skjulte, så de ikke medregnes. Er der skjulte posteringer på kontoen, vises linket ’Vise/gendanne skjulte posteringer’.

 • En postering har kategorien "Ikke kategoriseret". Hvad betyder det?

  Vi forsøger efter bedste evne at kategorisere alle dine posteringer, så du skal gøre så lidt som muligt for at få overblik over, hvad dine penge bruges på.

  Der vil dog altid være posteringer, som vi ikke automatisk kan kategorisere – f.eks. kontanthævning i pengeautomat og konto-til-konto overførsler. Disse posteringer vil få kategorien "Ikke kategoriseret".

  Tryk på kategorien Ikke kategoriseret for posteringen, hvorefter du kan ændre kategorien.

 • Kan jeg ændre kategorien på en postering?

  Ja. Trykkategorien for posteringen, hvorefter du kan ændre kategorien.

  Du kan også

  • skjule posteringen eller en del af posteringen, så den ikke medregnes i Forbrugsoverblik.
  • fordele posteringen over flere kategorier.

   

 • Kan jeg ændre kategorien, så den også gælder fremover?

  Ja. Hvis en betaling/udgift kan identificeres ud fra betalingsmodtager, får du mulighed for at markere, at kategorien skal gælde fremover, når du  ændrer kategorien.

 • Kan jeg oprette mine egne kategorier?

  Nej, det er ikke muligt at oprette dine egne kategorier.

 • Kan jeg fordele en postering over flere kategorier?

  Ja. Trykkategorien for posteringen, hvorefter du kan fordele posteringen over flere kategorier.

  En udgift kan fordeles over højst 10 kategorier og en indtægt over højst 4 kategorier.

  Du kan også

  • skjule posteringen eller en del af posteringen, så den ikke medregnes i Forbrugsoverblik.
  • ændre kategorien for posteringen.

   

 • Kan jeg fjerne en postering eller en del af posteringen fra Forbrugsoverblik?

  Ja. Trykkategorien for posteringen, hvorefter du kan ændre kategorien.

  Du kan også

  • skjule posteringen eller en del af posteringen, så den ikke medregnes i Forbrugsoverblik.
  • fordele posteringen over flere kategorier.
 • Hvordan medtager jeg en skjult postering?

  Har du skjulte posteringer eller skjulte dele af posteringer vises linket Vise/gendanne skjulte posteringer nederst på siderne i Forbrugsoverblik.

  Tryk på kategorien Skjult for posteringen, hvorefter kan ændre kategorien. Herefter vil posteringen igen blive medregnet i Forbrugsoverblik.

 • Kan jeg udligne en postering?

  Du kan udligne en postering ved at skjule både udgiften og indtægten, så de ikke tages med i Forbrugsoverblik. Er det ikke det fulde beløb, der skal udlignes, kan du skjule en del af posteringen.

  Trykkategorien for posteringen, hvorefter du kan skjule posteringen eller en del af posteringen.

 • Hvorfor vises det fulde beløb, selvom jeg har fordelt posteringen over flere kategorier?

  Det er altid posteringens oprindelige beløb, der bliver vist i en kontos posteringer.

  I Forbrugsoverblik medregnes selvfølgelig kun den del af posteringen, som er fordelt til den aktuelle kategori.

  Tryk på kategorien Fordelt over flere kategorier for at se fordelingen for posteringen.

 • Hvorfor kan jeg ikke se den postering, jeg lige har lavet?

  Forbrugsoverblik er som standard indstillet til at vise de seneste 12 hele måneder. Det betyder at posteringer i denne måned ikke vises.

  Skift perioden til fx Dette år, hvorefter du kan se posteringer for denne måned også.

 • Hvorfor giver forbruget under Overblik ikke 100%?

  I diagrammet vises procentfordelingen med én decimal. I få tilfælde kan afrundinger gøre, at summen ikke giver 100%. Alle posteringer er selvfølgelig taget med.