AL-Børneopsparing

AL-Børneopsparing

Med en børneopsparing har du mulighed for at give dit barn, barnebarn eller oldebarn en god økonomisk start på voksenlivet. Det kan være en hjælp til kørekort, indskud til en ny bolig, møbler eller et lignende behov, der kan opstå, når barnet skal flytte hjemmefra. I 2018 blev loftet over indbetalinger på børneopsparing fordoblet for første gang i 30 år - og beløbet sat op fra 3.000 kr. til 6.000 kr. om året.

Med en børneopsparing i Arbejdernes Landsbank får du mulighed for at

  • spare op til 6.000 kroner op om året - maks. 72.000 kr. i alt. 
  • få udbetalt opsparingen efter 7 år, dog tidligst når barnet er fyldt 14 år.

Normalt vil renten på opsparingen være skatte- og afgiftsfri - også når opsparingen udbetales. Men med det nuværende renteniveau kan denne fordel ikke udnyttes - se den aktuelle rentesats.

 

Børneopsparing

Hvem kan oprette en børneopsparing?

En børneopsparing kan oprettes af forældre, bedste- og oldeforældre. Pengene skal være hævet ved udgangen af det kalenderår, den unge fylder 21 år. Vi aftaler de nærmere forhold, når kontoen oprettes.

Investering af børneopsparingen

Som alternativ til kontant indestående kan du overveje at investere pengene i aktier og obligationer via bankens puljeordninger. Kontakt din rådgiver for at høre mere om dine muligheder.

Vil du oprette en børneopsparing?

Kontakt os og hør mere om mulighederne.

  • Årlig indbetaling maks. 6.000 kr.
  • Maksimalt indsætte 72.000 kr. på kontoen.
  • Kontoen skal være oprettet inden udgangen af det kalenderår, barnet fylder 14 år.
  • Pengene er bundet i mindst 7 år.
  • Pengene kan tidligst frigives, når barnet fylder 14 år og senest det kalenderår, hvor barnet fylder 21 år.
  • Der kan oprettes én konto pr. barn.

Young Money - Ny app til dig og dit barn

I appen kan dit barn selv følge med i sit forbrug, anmode om lommepenge og sætte opsparingsmål. Og som forælder har du fuld kontrol og overblik over, hvad dit barn bruger sine penge på.