Forældre får mere i børnepenge

Der er ca. 1.000 kr. mere pr. barn om året fra 2024.

Far får halvdelen af børnepengene

Ved næste udbetaling af børnepenge, fredag den 19. januar 2024, forhøjes beløbene noget mere, end de normalt gør fra år til år. Det er vedtaget af politikerne for at imødekomme stigende le­veom­kost­nin­ger og sikre, at børnefamilier kan opretholde en god levestandard.

Jo yngre barn, jo mere forhøjes beløbet:
Hvis du har et barn på 0-2 år, stiger det samlede beløb med 378 kr. pr. kvartal.
Et barn på 3-6 år udløser 300 kr. mere pr. kvartal.
Et barn på 7-14 år giver 237 kr. mere pr. kvartal.

Far får halvdelen

Beløbene skal deles i to - mellem mor og far - fordi fra 2022 trådte en ny 50/50 fordeling af børnepengene i kraft for at skabe mere ligestilling mellem forældre. Dermed var det ikke længere mor, der fik udbetalt alle børnepengene, men i stedet en ligelig fordeling mellem mors og fars konto. Forudsat at der er delt for­æl­dre­myn­dig­hed. 

Større ændringer ved 15 og 18 år

Når dit barn fylder 15 år, skifter ud­be­ta­lings­fre­kven­sen fra kvartalsvis til månedlig udbetaling. Skiftet sker måneden efter, at dit barn er fyldt 15 år, hvor man så begynder at få månedlige udbetalinger.

Det samlede beløb er i øvrigt det samme, om barnet er 7-14 år eller 15-17 år. 

Børnepengene stopper den dag, hvor dit barn fylder 18 år.

Det får du i børnepenge fra 2024

Barnets alder

Hele beløbet

Halvdelen af beløbet

0-2 år

5.124 kr. pr. kvartal (2024)
4.746 kr. pr. kvartal (2023)

2.562 kr. pr. kvartal (2024)
2.373 kr. pr. kvartal (2023)

3-6 år

4.056 kr. pr. kvartal (2024)
3.756 kr. pr. kvartal (2023)

2.028 kr. pr. kvartal (2024)
1.878 kr. pr. kvartal (2023)

7-14 år

3.192 kr. pr. kvartal (2024)
2.955 kr. pr. kvartal (2023)

1.596 kr. pr. kvartal (2024)
1.478 kr. pr. kvartal (2023)

15-17 år

1.064 kr. pr. måned (2024)
985 kr. pr. måned (2023)

532 kr. pr. måned (2024)
493 kr. pr. måned (2023)

Børnepenge udbetales som udgangspunkt den 20. i hvert kvartal. Dog på hverdagen før, hvis den 20. er i en weekend. I 2024 udbetales der således 19. januar, 19. april, 19. juli og 18. oktober.

For 15-17-årige udbetales der hver måned til og med den dag, barnet fylder 18 år.

Læs mere på borger.dk
Vil du læse mere om børnepenge og de enkelte detaljer, kan du læse mere på denne side på borger.dk

Relaterede artikler