Forbrugerombudsmand stævner større dansk bank

Forbrugerombudsmanden stævner større dansk bank for at have opkrævet negative renter på privatkunders opsparingskonti.

Som du måske har læst om, har For­bru­gerom­buds­man­den stævnet en større dansk bank for at have opkrævet negative renter på op­spa­rings­kon­ti, uden først at have indhentet kundernes aktive accept. Stævningen vedrører også vilkårene om negative renter for den pågældende banks Basale betalingskonto og Basale indlånskonto. Du kan læse mere om stævningen her.

Vi har i en periode også haft negative renter på op­spa­rings­kon­ti og en række særlige indlånskonti.

Baggrunden for at vi indførte negative renter, var det meget lave renteniveau i Danmark. Na­tio­nal­ban­kens indlånsrente var i minus, og som bank vi betalte selv negative renter for vores indlån i Nationalbanken. Derfor indførte vi i 2020 - ligesom alle andre banker havde gjort - negative renter på indlån.

Vi har desuden forholdt os til, at Finanstilsynet, der er til­syns­myn­dig­hed for alle danske pen­ge­in­sti­tut­ter, tilbage i begyndelsen af 2020 vurderede, at hverken reglerne om god skik for finansielle virksomheder, lov om betalingskonti eller den øvrige finansielle lovgivning (herunder EU-reguleringen), indeholder regler, der forhindrer indførelsen af negative renter.

Hvis du mener, du uberettiget er blevet opkrævet negative renter på dine op­spa­rings­kon­ti eller særlige indlånskonto kan du klage til Det finansielle ankenævn. På deres hjemmeside www.fanke.dk finder du information herom.

Relaterede artikler