Vi sætter klimamål for de kommende år

Bankkoncernens kunder tilbydes attraktive lån til elbiler og energiforbedringer, og så vil rådgiverne i dialog med flere erhvervskunder for at guide dem i en mere bæredygtig retning.

Klimamaal

Arbejdernes Landsbank Koncernen, der har Vestjysk Bank (73 pct. ejerskab) og AL Finans som dat­ter­sel­ska­ber, har som overordnet mål at blive klimaneutral i senest 2050. For at opnå dette mål har koncernen nu opstillet en række, konkrete delmål på vejen derhen, som skal realiseres inden 2030. Det indebærer, at både bank og kunder skal foretage mere klimavenlige valg i de kommende år.

”Som bankkoncern har vi et medansvar for at bidrage positivt til den grønne omstilling. Derfor har vi forpligtet koncernen til at være klimaneutral i senest 2050, og nu fremlægger vi de første store skridt på den vej. Vores rolle som bank er at tilbyde attraktive lån, så kunderne kan foretage mere bæredygtige valg. Det skal bl.a. ske ved at øge finansiering og udlånet til de privatkunder og virksomheder, der bidrager til en bæredygtig udvikling,” siger Vibeke H. Rasmussen, bæ­re­dyg­tig­heds­chef i Arbejdernes Landsbank Koncernen, og tilføjer:

”Vi ønsker også at spille en større rolle i at vejlede og guide privat- og erhvervskunder i en grønnere retning. Vi vil derfor gå i dialog med flere, større erhvervskunder om, hvordan de kan reducere deres energiforbrug og driv­hus­gas­ud­led­nin­ger.”

Til privatkunder

På biludlån har koncernen sat et ambitiøst mål om, at 95 pct. af nye billån i AL Finans skal gå til elbiler i 2030, dvs. tæt på samtlige nye billån skal være til elbiler. Det skal bl.a. ske ved at tilbyde en lavere rente på lån til elbiler end til benzinbiler. Den aktuelle renteforskel på 2,54 pct. Så det kan allerede i dag betale sig for kunderne at foretage et mere bæredygtigt bilvalg.

For ejerboliger, finansieret af koncernen, er målet at reducere boligejernes ”ud­led­nings­in­ten­si­tet” (kgCO2e/m2) med 75 pct. i 2030 ift. 2022. Det betyder fx, at flere boligejere skal udskifte olie- eller gasfyret med fjernvarme eller varmepumpe samt foretage andre ener­gi­for­bed­ren­de tiltag som fx isolering af boligen. Til det formål kan kunderne vælge et Energilån med en lav rente på p.t. 3,5 pct. 

Til erhvervskunder

Overordnet har koncernen kun et begrænset erhvervsudlån på 1,2 pct. til brancher med CO2e-udledninger i den høje ende. Men de 50 største CO2e-udledere i både Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank kan se frem til, at bankernes rådgivere i 2024 vil begynde en dialog om virk­som­he­der­nes om­stil­lings­pla­ner og CO2e-reducerende tiltag. Det samme gælder for de 50 største land­brugs­kun­der, der primært er kunder i Vestjysk Bank.

Går selv forrest med klimavenlig drift 

Bankerne er selv med helt i front, når det kommer til CO2e-udledninger fra koncernens egne bygninger. Målet er således en 98 pct. reduktion i absolutte CO2e-udledninger i 2030 ift. 2022. Konkret skal det ske ved, at alle koncernens lokationer i 2030 opvarmes ved brug af fjernvarme eller varmepumper. Man vil desuden reducere koncernens samlede energiforbrug med 20 pct. samt undersøge muligheder for opsætning af solcelleanlæg på koncernens ejendomme.

Klik her for at se rapporten med alle Arbejdernes Landsbank Koncernens klimamål for de kommende år.

Relaterede artikler