Halvårsregnskab 2022

Bankens hal­vårs­regn­skab endte på 130 mio. kr. før skat, hvilket betegnes som “ikke til­freds­stil­len­de”. Ligesom de fleste andre banker har Arbejdernes Landsbank i 1. halvår 2022 været ramt af uro på de finansielle markeder.

Halvårsregnskab 2022

Som ansvarlig bank har vi investeret en god del af vores store ob­liga­tions­be­hold­ning i sikre, korte obligationer. Her er kurserne faldet i takt med forårets ren­testig­nin­ger, og det har påvirket regnskabet negativt med 258,3 mio. kr. og er den primære årsag til det ikke til­freds­stil­len­de hal­vårs­re­sul­tat.

Derimod har selve bankdriften ligget på et fint niveau. For eksempel er bankens udlån vokset med hele 7 pct. fra årets start.

Kundetilgang fortsætter

Kundetilgangen fortsætter på højt niveau med ca. 5.000 flere kunder dette halvår, så Arbejdernes Landsbank nu er meget tæt på 350.000 kunder og cementere positionen som landets sjettestørste bank.

”Vi fremstår som en attraktiv bank for mange danskere. Særligt mange boligkunder finder vej til os, og det er vi rigtig glade for. Kåringen som ”danskernes foretrukne bank” gør fortsat indtryk på mange, og det er en position, som vi arbejder målrettet på at leve op til og forsvare,” siger ordførende direktør Gert R. Jonassen.

Vi fastholder for­vent­nin­ger­ne

For resten af 2022 forventer vi et bedre halvår på kurs­re­gu­le­rings­po­sten, fortsat god kundevækst og en sund udvikling i kun­de­ak­ti­vi­te­ter. Derfor fastholder vi for­vent­nin­ger­ne til et årsresultat i niveauet 900- 1.100 mio. kr. før skat.

Øvrige fakta:

  • De faldende aktiemarkeder har også ramt kundernes depoter, som i gennemsnit har tabt 11,4 pct. i værdi i første halvår 2022.

  • 2022 er det første hele regnskabsår for den nye samlede ”Arbejdernes Landsbank Koncern”, der først fik selskab af Vestjysk Bank i juni 2021. Indtil 31.maj i 2021 indgik indtjeningen fra Vestjysk Bank i én linje som ”resultat af kapitalandele i associerede virksomheder” i re­sul­ta­top­gø­rel­sen, mens Vestjysk Bank fra 1. juni 2021 indgår linje for linje. Denne ændring midt i regnskabsåret 2021 gør det vanskeligt at sammenligne 2022-poster i koncern-re­sul­ta­top­gø­rel­sen med 2021-posterne.

  • Det er første hal­vårs­regn­skab med Claus Jensen fra Dansk Metal som AL-be­sty­rel­ses­for­mand.

Relaterede artikler