Arbejdernes Landsbank investerer tocifret millionbeløb i ny fond med klima og bæredygtighed som investeringsmål

Arbejdernes Landsbank har som led i sin bæ­re­dyg­tig­heds­stra­te­gi investeret et tocifret millionbeløb i ny venturefond, som investerer i mindre virksomheder og startups, der kan bidrage til at udvikle morgendagens teknologier og løsninger, som samfundet har brug for til at kunne opfylde Parisaftalen og Danmarks målsætninger for nedbringelse af CO2e-udledningerne.

Arbejdernes Landsbank investerer tocifret millionbeløb i ny fond med klima og bæredygtighed som investeringsmål

Arbejdernes Landsbank er blandt de større investorer i den første tilsagnsrunde for den nye in­ve­ste­rings­fond Climentum Capital, som har fokus på bæredygtighed og kli­ma­tek­no­lo­gi­ske løsninger.

"Hvis vi skal lykkes med at opfylde Parisaftalen og Danmarks mål om at blive et klimaneutralt samfund i 2050, er det indlysende, at den finansielle sektor – herunder også Arbejdernes Landsbank - bidrager til at investere i den transition. Udover at investere i virksomheder, som er gode til at håndtere deres ESG-risici og tilpasse deres for­ret­nings­mo­del til den bæredygtige udvikling i samfundet, ønsker vi at investere i virksomheder, som bidrager til at udvikle konkrete løsninger på samfundets store udfordringer – fx gennem ny banebrydende teknologi. Investeringen på ca. 6 mio. euro (ca. 45 mio. kr.) i Climentum Capital er et eksempel på netop dette", siger projektchef for bæredygtighed Maria B. Rasmussen.

Med Climentum Capital investerer banken i en af Europas første venturefonde, hvor in­ve­ste­rin­ger­ne både har et ambitiøst finansielt afkast og samtidig ambitiøse klimamål som målsætninger – grundig dokumentation ligger til grund for begge mål.

"Investeringen i Climentum Capital har fokus på både at skabe et finansielt afkast og samtidig bidrage til den positive udvikling i samfundet ved at have klima og bæredygtighed som integreret målsætning. Climentum Capitals opfølgning og rap­por­te­rings­prak­sis over for banken følger af rammerne for et art. 9 produkt i di­sclo­su­re­for­ord­nin­gen. Dvs. med en omfattende og grundig rapportering, der redegør for, hvordan det opstillede bæ­re­dyg­tig­heds­mål opnås. Desuden revideres rapporteringen af en ekstern revisor," siger Maria B. Rasmussen.

Aktiv sam­ar­bejds­part­ner i udviklingen af fonden
Fonden vil i første omgang investere i 25 virksomheder og startups, særligt i Norden og DACH-området (Østrig, Tyskland og Schweiz) på tværs af 6 hovedsektorer (fx transport, energi og in­du­stri­pro­duk­tion). For Climentum Capital har Arbejdernes Landsbank ikke kun bidraget med en kontant investering – banken har også været en aktiv sam­ar­bejds­part­ner i udviklingen af fonden. 

"Vi har skabt et stærkt og målbart in­ve­ste­rings­al­ter­na­tiv til mange andre ven­tu­re­in­ve­ste­rin­ger – og som har potentiale til at kunne skabe en reel bæredygtig forandring i samfundet. Det har haft en stor betydning for eksekveringen af fonden, at banken var med fra start. Arbejdernes Landsbank har været en af vores mest centrale sam­ar­bejds­part­ne­re og fødselshjælper i udviklingen og etableringen af fonden", siger Morten Halborg, Managing Partner & Founder i Climentum Capital.

Fakta om Climentum Capital

  • Fonden fokuserer sine investeringer på europæiske startups, som udvikler teknologier og løsninger, der kan nedbringe samfundets driv­hus­ga­se­mis­sio­ner.

  • Fonden er en såkaldt artikel 9 fond i henhold til EU’s di­sclo­su­re­for­ord­ning, hvilket betyder, at fondens investeringer har bæredygtighed og bekæmpelse af kli­ma­for­an­drin­ger som integreret målsætning.

  • Arbejdernes Landsbank har investeret ca. 6 mio. euro i Climentum Capital.

  • Udover Arbejdernes Landsbank er Vækstfonden, BASF Venture Capital og 3F blandt investorerne.

For yderligere information, kontakt:

  • Maria B. Rasmussen, Projektchef for bæredygtighed i Arbejdernes Landsbank, tlf. 61 62 97 82 eller mail mbr@al-bank.dk

  • Morten Halborg, Managing Partner & Founder i Climentum Capital,
    tlf. 60 10 55 07 eller mail morten@climentum.com

 

 

 

Relaterede artikler