6 gode råd til din årsopgørelse

Senest den 14. marts får du officielt adgang til din årsopgørelse for 2021 på skat.dk. Husk at tjekke, om alle fradragene er med på opgørelsen - det kan være, du har penge til gode.

6 gode råd til din årsopgørelse

Senest den 14. marts får du officielt adgang til din årsopgørelse for 2021 på skat.dk. Husk at tjekke, om alle fradragene er med på opgørelsen - det kan være, du har penge til gode.

Mandag den 14. marts - eller ofte i dagene op til - udløses spændingen for ca. 4,6 mio. danskere, som kan se deres årsopgørelse for 2021. 3/4-dele af os fik sidste år penge tilbage, mens den sidste fjerdedel endte med at skulle betale restskat. Her får du 6 gode råd til, hvad du skal holde særligt godt øje med.

1. Tjek be­for­drings­fradra­get

Du kan få be­for­drings­fradrag, uanset om du kører i bil, bus, tog eller på cykel. Hvis du har et erhvervskort, kan du dog ikke få fradrag for befordring til og fra arbejde. Du kan desuden kun trække det antal dage fra, som du reelt pendler. Og hvis du er en af dem, der har arbejdet langt mere hjemmefra i 2021 pga. corona, kan der vente et skattesmæk, hvis du har pendlet mindre end forudsat.

2. Registrer hånd­vær­ker­fradra­get

Har du fået hjælp til f.eks. rengøring eller ener­gi­for­bed­ret din bolig i 2021? Så husk at du kan få hånd­vær­ker­fradrag (servicefradrag) for udvalgte serviceydelser samt for hånd­værk­sy­del­ser (kun arbejdslønnen), som er udført i hjemmet eller fritidsboligen. Både service- og hånd­værk­sy­del­ser giver fradrag på op til 25.000 kr. pr. person i 2021. Hvis man først får arbejdet udført i 2022, er reglerne lidt anderledes. Hånd­værk­sy­del­ser giver et fradrag op til 12.900 kr. pr. person fra 1. januar til og med 31. marts 2022, hvorefter fradraget afskaffes. På serviceydelser sænkes fradraget til 6.400 kr. pr. person i 2022. Læs mere på skat.dk

3. Træk velgørenhed fra

Har du støttet en eller flere hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­ner i løbet af 2021, kan du trække det fra i skat. Du kan maksimalt fratrække 17.000 kr. Husk, at organisationen du støtter skal være godkendt af Skat­testy­rel­sen. Det er den godkendte velgørende forening, der skal indberette din støtte til Skat­testy­rel­sen. Se mere på skat.dk

4. Penge tilbage: Hvornår bliver de udbetalt?

Hvis du skal have penge tilbage, kan du glæde dig til, at de bliver udbetalt til din NemKonto den 8. april. Og måske drømme lidt om, hvad pengene skal bruges til.

5. Restskat: Hvad gør jeg?

Hvis du skal betale restskat, er der flere muligheder:

  • Hvis du har pengene, er det i udgangspunktet bedst at betale hurtigst muligt via skat.dk, så der løber færrest mulige renter på beløbet. Lige nu er rentesatsen 1,7 pct., og den tæller fra 1. januar 2022 og indtil den dag, du betaler. Hvis du betaler efter den 1. juli 2022, skal du betale et fast rentetillæg på 3,7 pct.

  • Hvis du skylder under 22.192 kr. og vælger ikke at betale, så overføres beløbet (plus rentetillægget på 3,7 pct.) automatisk til næste års skatteregnskab.

  • Hvis du skylder over 22.192 kr., så skal du betale beløbet over de 22.192 kr. i 2022. Skat­testy­rel­sen vil opkræve pengene i tre rater i august, september og oktober.

6. Tjek og tilpas din forskuds­op­gø­rel­se for 2022

Nu du alligevel er logget på skat.dk, kan du med fordel tjekke din forskuds­op­gø­rel­se for 2022 og sikre dig, at tallene stemmer. Særligt hvis du skal betale restskat i år, er det en god ide at kaste et blik på tallene for 2022 - så du undgår at få en regning igen næste år. Der kan dog også være flere andre gode grunde til at se tallene efter, f.eks. hvis du har solgt eller købt en bolig, omlagt lån mv.

 

Relaterede artikler