Nye beløbsgrænser for negativ rente

Nye beløbsgrænser for negativ rente

Udsigten til et fortsat negativt renteniveau gør, at vi ændrer grænsen for, hvornår du som kunde skal betale negativ rente af indlån fra 250.000 kr. til 100.000 kr. Ændringen for erhvervskunder træder i kraft 1. maj 2021, og for privatkunder kommer ændringen til at gælde 1. juni 2021.

Vi forventer, at det lave renteniveau kommer til at fortsætte et godt stykke tid endnu. Det er en virkelighed, vi som bank bliver nødt til at forholde os til. Det betyder, at vi går en tid i møde, hvor beløbsgrænsen for, hvornår vores kunder skal betale negativ rente på indlån ændres til 100.000 kr.

For dig som privatkunde

Fra 1. juni 2021 ændrer vi på, hvor meget du som privatkunde kan have stående på dine indlånskonti uden at betale negativ rente. Grænsen ændres fra 250.000 kr. til 100.000 kr. og gælder for alle almindelige indlånskonto – fx lønkonti og op­spa­rings­kon­ti uden binding.

 • Har du en NemKonto hos os, betyder det, at du efter d. 1. juni 2021 kan have op til 100.000 kr. stående til 0,0 % i rente. Derover er renten - 0,50 % p.a.
  Ved betaling af negativ rente af almindelige indlån, vil du automatisk få oprettet en ”Rentekonto”. Det er en konto, der ikke kan sættes penge ind på, men den giver dig mulighed for via netbank at følge de aktuelle rentevilkår og den opsamlede rente.

 • Er du kunde uden NemKonto, er renten -0,50 % af dit samlede indestående.

 • Investerings- og pensionskonti
  Ak­ties­pa­re­kon­to­en vil fremover blive forrentet med -0,50 % p.a. af den del, der overstiger 25.000 kr. Øvrige in­ve­ste­rings­ord­nin­ger og pen­sions­ord­nin­ger, der ikke er investeret eller i pulje, vil fortsat blive forrentet med 0,0 %p.a.af de første 25.000 kr. Derover er renten -0,50 % p.a. Øvrige skat­te­be­gun­sti­ge­de ordninger påvirkes ikke. Det gælder fx bør­ne­op­spa­rings­kon­ti samt øvrige konti til børn under 18 år.


 • Prioritetslån med tilhørende indlånskonto
  Prioritetslån med tilhørende indlånskonto er fortsat identisk. Dog vil beløb på indlånskontoen blive forrentet med -0,50 % p.a. af den del, der overstiger udlånskontoens maksimum fra 1. juni 2021

Se hvilke konti der påvirkes af negativ rente 

For dig som erhvervskunde eller forening

For alle erhvervs- og for­e­nings­kun­der med indlån på fx en driftskonto, FormueFlex-konto eller anden op­spa­rings­kon­to ensrettes rentevilkårene.

 • Erhvervskunder, foreninger, boligselskaber, organisationer og forbund kan fra 1. maj 2021 have op til 100.000 kr. pr. konto til 0 % i rente. Derover er renten -0,50 %.

 • In­ve­ste­rings­kon­ti
  Beløbsgrænsen på in­ve­ste­rings­kon­ti vil fortsat være 25.000 kr. Det betyder, at du fra 1. maj 2021 kan have op til 25.000 kr. stående til 0,0 % i rente. Derover er renten -0,50 % p.a. Det gælder fx AL-FormueInvest og AL-LetInvest.

Få mere at vide

Har du spørgsmål til ændringerne, eller ønsker du rådgivning om fx investering, er du velkommen til at kontakte din filial eller ringe til os på 38 48 48 48. Vi sidder klar alle hverdage mellem kl. 8-20 og i weekenden mellem kl. 10-16.

Relaterede artikler