Hvor kan du tage på sommerferie?

Sommerferien er nu kun et par måneder væk, men danskerne tøver forståeligt nok med at bestille sommerrejsen i år. For det er stadig meget usikkert, hvor man kan rejse hen – i hvert fald hvis man vil være ordentligt forsikret på rejsen.

Hvor kan du tage på sommerferie?

Farven er afgørende

Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets farve-kategorier er afgørende for, hvordan du aktuelt er dækket med et AL Mastercard og en tilhørende rej­se­for­sik­ring fra IF. Lige nu (20. maj) er de fleste lande stadig ”orange”. Dvs. Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et fraråder alle ikke-nødvendige rejser. Forventningen er dog, at flere lande snart bliver ”gule” og dermed åbner for alle danskere – også ikke-vaccinerede. Det kan fx være lande som Spanien, Grækenland og Italien.

Sådan er reglerne

Overordnet gælder det:

  • Hvis dit rejsemål er grønt eller gult, så dækker rej­se­for­sik­rin­gen som normalt.

  • Hvis dit rejsemål derimod er orange eller rødt, er der typisk en række ting, som rej­se­for­sik­rin­gen ikke dækker, bl.a. evakuering/hjemrejse, karantæne pga. myndighedskrav og evt. påkrævet coronatest. 

Følg dit ferielands rej­se­vej­led­ning

Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et opdaterer hver fredag sine rej­se­vej­led­nin­ger, så der kan ske ændringer fra uge til uge.

Men én ting er Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets danske rej­se­vej­led­nin­ger. Noget andet er de rej­se­vej­led­nin­ger, som andre lande opererer med for danske turister. De regler kan også ændre sig fra uge til uge. For eksempel dækker din rej­se­for­sik­ring ikke afbestilling, hvis der på be­stil­lings­tids­punk­tet er lokale in­drej­se­re­strik­tio­ner. Derfor er det vigtigt, at du har styr på dem, når du køber din rejse.

Flere lande har i øvrigt skrappe krav om karantæne, test og dokumentation – også for fær­dig­vac­ci­ne­re­de og er­hvervs­rej­sen­de. Nogle af dem kan dog blive blødt op i løbet af sommeren.

Hvad er det bedste råd lige nu, hvis man vil ud at rejse til sommer?

Man skal følge godt med i Danmarks og ferielandets rej­se­vej­led­nin­ger. Og så skal man læse alt det med småt hos dem, man køber fra. Der er rigtig mange ubekendte lige nu. Derfor er det vigtigt, at man har styr på, hvad der gælder ved hvert enkelt køb. Verden er ikke, som den plejer at være, og tingene kan hurtigt ændre sig. Så hav styr på regler for aflysning, afbestilling, ændringer, ombooking, erstatning osv.

Stor åbning lørdag 26. juni

Lørdag den 26. juni (første dag i skolernes sommerferie) markerer også starten på næste fase i genåbningen af rej­se­ak­ti­vi­te­ter. Her vil smit­te­vær­di­er­ne (in­ci­dens­græn­ser) blive lempet yderligere.

Det betyder ifølge Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, at danske turister kan holde ferie i alle EU- og Schengenlande, hvis de har en negativ test, er vaccinerede eller har været smittede. Og man kan komme retur til Danmark uden krav om isolation.

EU-landene er nemlig blevet enige om at afstå fra yderligere restriktioner som ekstra test- og karantænekrav, Medmindre smit­te­ud­vik­lin­gen gør, at det anses for nødvendigt af hensyn til folkesundheden.

Relaterede artikler