Vi ændrer indlånsrenten til -0,60 %

Vi ændrer indlånsrenten til -0,60 %

I starten af marts udsendte vi en nyhed om, at alle vores privatkunder pr. 1. juni skal betale -0,75 % i rente, hvis de har et samlet indestående hos os over 500.000 kr. Den rentesats ændrer vi nu til -0,60 % som følge af Na­tio­nal­ban­kens seneste renteændring fra -0,75 % til -0,60 %.

De negative renter vil primært få betydning for privatkunder uden NemKonto hos os. Her vil renten være -0,60% p.a. for det samlede indestående på indlånskonti. Dermed vil et relativt begrænset antal privatkunder blive berørt af dette.

Her er de nye rentevilkår pr. 1. juni 2020

Privatkunder med NemKonto hos os

  • Renten vil være 0% p.a. for det samlede indestående op til 500.000 kr. på indlånskonti (f.eks. lønkonto, budget- og op­spa­rings­kon­ti).

  • Renten vil være -0,60% p.a. for det samlede indestående over 500.000 kr. på indlånskonti (f.eks. lønkonto, budget- og op­spa­rings­kon­ti).

Beregningen foretages pr. dag, men kun de dage, hvor den samlede indlånssaldo er større end 500.000 kr. Det betyder, at der samlet set kan stå op til 500.000 kr. på indlånskonti, uden at kunden skal betale negativ rente. Hvis kunden senere flytter sin NemKonto til en anden bank, så vil beregningen af negative renter begynde fra 1 kr.

Vær opmærksom på at evt. negativ rente bliver beregnet af dit samlede indestående over 500.000 kr. (f.eks. fri opsparing, lønkonti m.v.). Ud over dine selvstændige konti, så medgår din andel af fælles konti i din samlede renteberegning. Det kan f.eks. være halvdelen af en opsparing, som du har sammen med din ægtefælle/partner.

Privatkunder uden NemKonto hos os

  • Renten vil være -0,60% p.a. for indestående på indlånskonti (f.eks. lønkonto, budget- og op­spa­rings­kon­ti).

Fremover vil ren­te­tilskriv­nin­gen på ovennævnte indlånskonti ske hvert kvartal i stedet for en gang om året, første gang bliver 30. juni 2020. Det betyder, at evt. negative indlånsrenter også vil blive tilskrevet første gang 30. juni 2020.

Opsparing på pensions- og in­ve­ste­rings­kon­ti

  • Renten vil være 0% p.a. for beløb op til 50.000 kr. på pensions- og in­ve­ste­rings­kon­ti, f.eks. en ratepension eller en al­ders­op­spa­ring.

  • Renten vil være -0,60% p.a. for beløb over 50.000 kr. på pensions- og in­ve­ste­rings­kon­ti – dog kun hvis beløbet ikke er placeret i en puljeordning eller investeret i værdipapirer.

Få mere at vide

Ændringerne sker af markeds- og ind­tje­nings­mæs­si­ge årsager i henhold til pkt. 6.1 i vores almindelige for­ret­nings­be­tin­gel­ser.

Har du som kunde spørgsmål til ændringerne, eller ønsker du rådgivning om f.eks. investering, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller ringe til os på 38 48 48 48.

Relaterede artikler