Udfordrende første halvår

Et 1. halvår i skyggen af coronakrisen har påvirket vores halvårsresultat

Udfordrende første halvår

Et første halvår i skyggen af coronakrisen har sat et negativt aftryk på hal­vårs­re­sul­ta­tet, som ender med et underskud på -64,2 mio. kr.

Øgede nedskrivninger og et negativt afkast på bankens store vær­di­pa­pir­be­hold­ning er i særlig grad årsagen til resultatet. På positivsiden tæller en flot netto kundetilgang på over 7.000 kunder i første halvår. 

”I mine godt 15 år som ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank kan jeg dårligt huske et halvår, der så pludseligt er skiftet fra stabilitet til usikkerhed, sådan som det var tilfældet i starten af marts i år, hvor coronakrisen lammede hele Danmark. Det har naturligvis også påvirket os som bank, og det er i høj grad i det lys, at vores negative hal­vårs­re­sul­tat skal ses,” siger ordførende direktør Gert R. Jonassen, og fortsætter:

”Et minus på 64,2 mio. kr. efter skat er naturligvis ikke til­freds­stil­len­de, men vi er sådan set ganske fortrøst­nings­ful­de, når vi kigger på de underliggende parametre bag resultatet. Med en meget stor vær­di­pa­pir­be­hold­ning er vi som bank påvirkelige over for de store kurssving, som kom i kølvandet på coronakrisen. Det har siden hen stabiliseret sig, og meget af det tabte er blevet indhentet. Samtidig er det væsentligt at huske på, at der er tale om ikke realiserede kurstab.”

Ekstra forsigtige i forhold til nedskrivninger

På nedskriv­nings­delen har coronakrisen også sat sit markante aftryk på hal­vårs­regn­ska­bet. Ved halvåret i 2019 var resultatet for nedskrivninger positivt med 37,2 mio. kr. mod negativt med 115,8 mio. kr. i år.

”Selvom økonomien hos vores kunder samlet set ser rigtig sund ud, og boligmarkedet indtil videre har klaret sig flot igennem krisen, så vælger vi alligevel at være meget forsigtige i vores skøn i forhold til nedskrivninger. Som ansvarlig bank føler vi, det er det rigtige at gøre i en situation, som fortsat er præget af meget stor ufor­ud­si­ge­lig­hed, og som hurtigt kan ændre sig til det værre. Hellere lidt ekstra forsigtige og så blive positivt overraskede. Det har alle dage været vores strategi – også i denne situation,” siger Gert R. Jonassen.

Nettotilgang på over 7.000 nye kunder

Til trods for meget svære ar­bejds­be­tin­gel­ser de seneste måneder har bankens 70 filialer landet over fortsat budt velkommen til mange nye kunder.

”Vi er hamrende stolte over, at vi i første halvår har haft en nettotilgang på over 7.000 nye kunder. Det er super godt gået af alle bankens medarbejdere, der til trods for meget svære ar­bejds­be­tin­gel­ser de seneste måneder har været klar og tilgængelige i alle vores filialer landet over til at byde de nye kunder velkomne,” siger Gert R. Jonassen.

Forventer positivt årsresultat

Til trods for det negative hal­vårs­re­sul­tat forventer vi et positivt resultat for hele 2020 i stør­rel­ses­or­de­nen 50-100 mio. kr. før skat.

”Selvom det kommende halvår forsat er præget af stor usikkerhed, så tror vi på, at vi når et positivt resultat for hele året. Ikke mindst båret af den fortsatte nettotilgang af nye kunder, som også i første halvår har bidraget positivt til resultatet. Som et af de sidste pen­ge­in­sti­tut­ter herhjemme valgte vi i juni i år også at indføre negative indlånsrenter. Vi har strukket os meget langt for at undgå det, men med et fortsat, markant stigende ind­lånsover­skud i et negativt rentemiljø, har vi naturligvis været nødt til at reagere. Det forventer vi også vil bidrage positivt til årets samlede resultat,” slutter Gert R. Jonassen.

 

Relaterede artikler