Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Andelsbolig: Nye regler – hvad betyder de for mig?

Andelsbolig: Nye regler – hvad betyder de for mig?

28. november 2017
Gå til nyhedsoversigt

Regeringen har sammen med en bred kreds af Folketingets partier aftalt at skærpe kravene på andelsboligmarkedet. Det sker for at skabe tryghed og klare rammer for stiftelse af nye andelsboligforeninger. De nye regler betyder også, at købere af eksisterende andelsboliger fremover skal stille med en passende udbetaling, som vi kender det fra en ejerbolig.

Andelsboligmarkedet er grundlæggende i rigtig god form, og andelsboligen er fortsat en meget attraktiv boligform, hvor man som udgangspunkt ofte får flere kvadratmeter for pengene i forhold til det traditionelle ejerboligmarked. Men enkelte andelsboligforeninger i store problemer de seneste år, har skabt utryghed og usikkerhed omkring stiftelse af andelsboligforeninger. Derfor er der heller ikke stiftet mange nye andelsboligforeninger de senere år.

De nye tiltag fra politisk side skal primært være med til at sikre, at nystiftede andelsboligforeninger i fremtiden ikke kommer i samme problemer som de ulykkelige eksempler, vi har set de seneste år, hvor konkurser og økonomisk utryghed har ramt enkelte andelsforeninger og deres andelshavere. Det synes vi i Arbejdernes Landsbank, er positivt og et udtryk for rettidig omhu. Det skal nemlig være trygt og sikkert at stifte andelsforeninger og købe andelsboliger. Med tiltaget øger man også købers robusthed i tilfælde af prisfald, da købere af eksisterende andelsboliger fremover også skal medbringe en udbetaling, som vi i dag kender det fra ejerboligmarkedet.

Så samlet set er tiltagene godt nyt for andelsboligmarkedet i Danmark. I det følgende har vi kort opsummeret, hvad det politiske tiltag helt konkret betyder, for dig der i dag bor i andelsbolig eller overvejer at stifte en andelsboligforening og/eller købe en andelsbolig.

Husk, at vi er eksperter i andelsbolig, hvor vi i mange år har undersøgt og rådgivet om andelsboligmarkedet. Vi er derfor også klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til den politiske aftale eller andelsboligmarkedet generelt.

>Se hvad vi kan tilbyde dig inden for andelsboliglån

Hvad betyder de nye regler for mig?

  • Stiftelse af ny andelsboligforening: Krav om større gennemsigtighed omkring andelsboligforeningens stiftelsesbudget, krav om egenfinansiering på 5 pct. og en maksimal grænse for afdragsfrihed på 40 pct. af andelsboligforeningens lån (fra de nuværende 80 pct.). Det giver til sammen mere robuste nystiftede andelsboligforeninger, en større gennemsigtighed og et bedre overblik for den enkelte køber.
  • Udbetalingskrav ved køb af eksisterende andelsbolig: Købere af en eksisterende andelsbolig skal fremover medbringe en udbetaling. Vi kender endnu ikke udbetalingens størrelse.
  • Ensretning af valuarvurderinger: Ensretningen sikrer, at alle valuarer underlægges de samme regler, så det sikres, at vurderingerne er så retvisende som muligt. Det er til gavn for alle parter.

Vi ved endnu ikke, hvornår aftalen træder i kraft, men det forventes at ske 1. juli 2018.