Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation

Renteændring

31. marts 2016
Gå til nyhedsoversigt

Grundet faldende indtjening ved bankens genplacering af indlån varsles en nedsættelse af rentesatserne på en række indlånsprodukter med op til 0,35 procentpoint, gældende fra 02. maj 2016.

FormueFlex-produkterne nedsættes med op til 0,35 procentpoint.

Ændrede rentesatser kan ses på al-bank.dk, i AL-NetBank og på kontoudskrifter pr. ikrafttrædelsesdagen.

Bankens filialer giver gerne information om de nye satser.