Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation

Renteændring

11. februar 2015
Gå til nyhedsoversigt

Som følge af Nationalbankens nedsættelse af indskudsbevisrentesatsen med 0,15 procentpoint med virkning fra den 19. januar 2015, med 0,15 procentpoint pr. den 23. januar, med 0,15 procentpoint pr. den 30. januar, og med 0,25 procentpoint fra den 6. februar har Arbejdernes Landsbank ændret rentesatserne tilsvarende på indlån og udlån, som har rentevilkår baseret på indskudsbevisrentesatsen. Indlånskonti, hvor rentesatsen efter fradrag er negativ fastsættes til 0 pct. Renteændringen er trådt i kraft med virkning fra samme datoer.

Grundet udviklingen på rentemarkedet med fortsat faldende renteindtægter ved bankens genplacering af indlån varsles en nedsættelse af rentesatserne på en række indlånsprodukter med op til 0,45 procentpoint, gældende fra 11. marts 2015.

Samtlige ændrede rentesatser kan ses i AL-NetBank og på kontoudskrifter pr. ikrafttrædelsesdagen.

Bankens filialer giver gerne information om de nye satser.